صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ ISTJ

تیپ شخصیتی ISTJ

کارکردها : درونگرا - حسی - فکری - داوری کننده
عنوان : بازپرس
توصیف : عجله نکنید، ولی درست انجام دهید.
دسته بندی : محافظین، امنیت طلب ها، سنت گرایان

صفات کلیدی

وظیفه شناس
مسؤولیت پذیر
خوش قول
وقت شناس
ساکت
آرام
کم حرف
جدی
عملگرا
واقع بین
حقیقت گرا
تمرکز خوب
حواس جمع
وفادار
قابل اعتماد
سختکوش
کامل
قاطع
مصمم
کارآمد
با کفایت
سنتى
شوخ طبع
با ثبات
منظم
ساخت یافته
متعهد
قانون مدار
پیرو قانون
محتاط
دقیق
نکته بین
تمایل به داشتن حریم خصوصی
درستکار
با صداقت
بدون انعطاف
تجربه گرا
منطقی

ویژگیهای شخصیتی

ISTJها افرادی به شدت با ثبات، متعهد، مسؤول و قابل اعتماد هستند و به تعهدات خود پایبند باقی می مانند. حرفشان در حکم یک قسم است. ISTJها کم حرف هستند، بیشتر در خودشان هستند.
این اشخاص عملگرا و واقع بین بوده و به واقعیتها و حقایق بهای زیاد می دهند. بسیار وقت شناس، دقیق و منظم هستند و از قدرت تمرکز فراوانی بهره مندند. می توانند به خوبی تمرکز کنند و پرت کردن حواس آنها دشوار است. همه کارهایشان را با نظم و ترتیب خاص انجام می دهند. در اقداماتشان سازمان یافته و منظم هستند. آنها در انجام امور نظم و دقت زیادی داشته و بر مبنای اصول خود عمل می كنند. به مرتب و منظم کردن و سازماندهی همه چیز اعم از کارشان، خانه شان و زندگیشان علاقمندند. بر انجام صحیح و به موقع كارها تاكید دارند و می خواهند کارهایشان را به موقع انجام دهند.
به لحاظ شخصیتی و رفتاری، آرام، جدی و سختکوش و با پشتکار هستند. جزئیات مسائل را در ذهن خود می سپارند و برای نقطه نظرهایشان دلایل و مدارک دقیق عرضه می کنند. بر استفاده از تجربیات گذشته خود تاكید زیادی دارند و از تجربیات گذشته خود، برای تصمیم گیری در لحظه اکنون استفاده می کنند. بسیار منطقی بوده و به منطق و تحلیلهای غیر شخصی بها می دهند. نقطه نظرهای حساب شده و تغییر نیافتنی دارند. وقتی به موضوعی باور پیدا کنند، تغییر دادن نظرات آنها دشوار می شود.
ISTJها محتاط و سنتی و بسیار وظیفه مندند. برای سنتها و ساختارها ارزش قائلند. خوب گوش می دهند و تمایل دارند در همه چیز، حقایق در نظر گرفته شود. در هر شرایطی آنچه به آن معتقدند را بیان می كنند و حرفی را که به آن اعتقاد دارند، می زنند. بر رعایت اصول و قوانین تاكید زیادی داشته و از رویه ها و مقررات پیروی می کنند و در صورت عدم رعایت دیگران، با آنها برخورد سختی می كنند. این تیپ شخصیتی حتی در زمان بحران آرام به نظر می رسد. در پس چهره به ظاهر آرام آنها، چه بسا جوش و خروش وجود داشته باشد، اما واکنشهای تند خود را به ندرت بروز می دهند.

نقاط ضعف شخصیتی

یکی از مشکلات ISTJها این است که بیش از اندازه به جزئیات می پردازند. وقتی موضوعی را باور می کنند به دشواری می توان آنها را از تصمیمی که گرفته اند دور کرد. در قبول نقطه نظرهای جدید شکاک هستند، بخصوص اگر ایده ای بلافاصله قابل اجرا و عملی نباشد به زحمت آن را می پذیرند. این اشخاص لازم است وقت صرف کنند و به هدفهای کلی خود بیندیشند. باید به راه حلهایی که تا کنون به آن توجه نکرده اند، توجه بیشتری بکنند. این تیپ شخصیتی اگر اطلاعات بیشتری جمع آوری کند و اگر آگاهانه بخواهد کاربردهای آتی رفتار خود را بررسی کند، به موقعیتهای بیشتری دست پیدا می کند.
ISTJها گاه در درک نیازهای دیگران با دشواری روبرو می شوند، بخصوص اگر این نقطه نظرها با باورهای آنها تفاوت داشته باشد. از آنجایی که واکنشهای این اشخاص به ندرت بروز داده می شود، ممکن است موجوداتی سرد و نچسب ارزیابی شوند. این اشخاص لازم است که به راحتی از دیگران تشکر و سپاسگزاری نمایند.
از آن جهت که ISTJها اشخاصی منطقی هستند، انتظار دارند که دیگران هم مانند آنها رفتار کنند. در مواقعی آنان نظرات خود را به دیگران تحمیل می کنند و می توانند نظرات خود را به کسانی که از قاطعیت کمتری برخوردارند القاء کنند. ممکن است بخواهند دیگران، خود را با آنها تطبیق بدهند. اگر این تیپ شخصیتی نظرات بازتری داشته باشد، می تواند نظرات متفاوت اشخاص را بپذیرد و به راه حلهای موثرتر برسد.

روابط با دیگران

 • همسرانی به شدت وفادار و پایبند به تعهدات خود هستند. حرفشان قول است و می توانید روی آن حساب کنید.
 • عشقشان را عملاً نشان می دهند. اشخاصی مطمئن و قابل اتکا هستند. در مورد آنها، عملشان نشان می دهد که در چه شرایطی به سر می برند.
 • ممکن است در نشان دادن احساس صمیمیت خود با دشواری روبرو باشند، هر چند که محبتشان اغلب عمیق است.
 • می توانند معاشرتی و اجتماعی باشند.
 • متواضع و فروتن هستند.
 • به شدت عملگرا هستند.
 • در برابر تغییر مقاوم هستند و به راحتی نظر و عقیده خود را تغییر نمی دهند.
 • ممکن است به احساسات خود و دیگران بی توجه باشند و نتوانند به راحتی نیازهای متفاوت از نیاز های خود را درک کنند.
 • می توانند به سرعت از دیگران انتقاد و کارشان را داوری کنند.
 • دوست ندارند پولی را که به سختی بدست آورده اند، مفت از دست بدهند.

در محل کار

 • در به خاطر آوردن حقایق و واقعیتها عالی هستند.
 • برای دقت اهمیت فراوانی قائل هستند.
 • دقت می کنند که چیزی فراموش نشود. به شدت به جزئیات توجه دارند. کارکنانی سختکوش هستند.
 • با ماشینها، واقعیتها، حقایق و اعداد و ارقام بهتر از دیگران کار می کنند.
 • از به تنهایی کار کردن لذت می برند. از پرت شدن حواسشان ناراحت می شوند.
 • دوست دارند مقررات رعایت شود و کسانی را که از این قاعده منحرف شوند را تحمل نمی کنند.
 • روشها و مقررات را تحمل، اما نمی توانند افراد را تحمل نمایند.
 • تمایل دارند که سختگیر و بی انعطاف باشند.
 • از مشاغلی که لباس، محیط اطراف و ظواهر امر مهم نیستند، دوری می گزینند.
 • از بی حالی و رخوت و نابسامانی خوششان نمی آید.
 • به کمک کار سخت، بدست آوردن مدارک تخصصی و احترام به سازمان پیشرفت می کنند.

نقاط قوت كاری

 • توجه به واقعیات و جزئیات
 • دقت بالا و انجام به موقع کارها
 • آمادگی برای اجرای قوانین و مقررات
 • مهارتهای سازمانی قوی
 • توانایی کار فردی
 • اعتقاد به ساختارهای سنتی و کار در آنها
 • مسؤولیت پذیری زیاد
 • اخلاق کاری
 • تلاش جدی برای رسیدن به اهداف خود
 • داشتن دیدگاههای واقع بینانه

نقاط ضعف كاری

 • مقاومت در برابر تغییر
 • بی توجهی به تاثیر کارها و تصمیمات روی دیگران
 • نداشتن دید كلی نگر و جامع
 • نداشتن انعطاف كافی
 • عدم توجه كافی به نیازهای آتی
 • عدم تحمل فرآیندهای وقت گیر
 • عدم تمایل به پذیرش روشها و ایده های جدید
 • ریسك پذیری بسیار كم

رضایت شغلی

برای یک ISTJ رضایت شغلی یعنی:

 • ماهیت فنی داشته باشد و به او امکان استفاده از توانمندی هایش را بدهد.
 • بتواند که یک محصول یا خدمت واقعی را ارائه دهد و ترجیحا از روشهای استاندارد در آن استفاده کند.
 • بتواند در کارها مستقل عمل کند. فرصت کافی برای انجام کار به تنهایی را داشته باشد و از نیروی عالی تمرکز خود، برای تکمیل و به انجام رساندن پروژه ها استفاده کند.
 • کار را در محیطی با ثبات و سنتی انجام دهد و مجبور نباشد اقدام به ریسکهای غیرضروری کند.
 • دارای نتایج ملموس و قابل اندازه گیری باشد.
 • کار دارای هدفهای عینی صریح و ساختار سازمانی مشخص و تعریف شده باشد.
 • فرصت کافی برای آماده کردن خود داشته باشد.
 • به وی مسؤولیت های بیش از پیش و فزاینده بدهد.
 • در محیط کار به داوری ها و تجربه های او بهای کافی داده شود.
 • این امکان را داشته باشد که به هدفهای تعیین شده برسد و نتایج کافی در اختیارش قرار گیرد.

مشاغل مناسب

مشاغل گروه تجارت و بازرگانی :
ISTJها اغلب از کارهای تجارتی و بازرگانی استقبال می کنند و در رده های مدیریتی می درخشند. آنان کار در شرایط با ثبات و ساختار یافته را دوست دارند و کارهایی را دوست دارند که نتایج ملموس داشته باشند. در نگهداری حساب هزینه ها و درآمدها از تبحر فراوان برخوردارند و اجازه نمی دهند اشتباهی صورت گیرد یا موردی از قلم بیفتد. آنها به عنوان یک مدیر، خط و مشی انجام امور را مشخص می سازند.

 • حسابدار
 • حسابرس
 • مدیر یا سرپرست
 • متخصص بیمه
 • متخصص آمار

مشاغل گروه فروش و خدمات :
ISTJها از مشاغلی که به حفاظت از مردم مربوط هستند، استقبال می کنند. آنان به محیطهای کاری سازمان یافته و با ساختار علاقه دارند. از حافظه خوبی برخوردارند و از اطلاعات گذشته خود برای حل مسائل جاری استفاده می کنند. آنها از انجام کارهایی که در آن تجربه دارند لذت می برند.

 • کارآگاه
 • افسر پلیس
 • بازرس
 • خلبان هواپیما
 • ناخدای کشتی
 • مهندس پرواز
 • مامور مراقبت پرواز
 • مأمور ناظر
 • مهندس ایمنی و بهداشت صنعتی
 • سازنده وسایل و ادوات موسیقی

مشاغل گروه مالی :
کار در امور مالی اغلب ایجاب می کند که شخص بتواند به تنهایی کار کند، ارقام و آمار لازم را جمع آوری نموده و محاسبات دقیق انجام دهد. ISTJها با عدد و رقم رابطه خوبی دارند. آنان جزئیات و حقایق را به خاطر می سپرند، به راحتی حواسشان پرت نمی شود و با تمام وجود سعی دارند که کارشان را به طرزی عالی انجام دهند.

 • واسطه اوراق بهادار
 • مأمور مالیات
 • بازرس بانک
 • تحلیلگر مالی
 • خزانه دار، مدیر ارشد مالی

مشاغل گروه آموزش :
مشاغل آموزشی اغلب با استقبال ISTJها مواجه می شود، به خصوص اگر در بخشهای مدیریتی و مسائل فنی باشد.

 • معلم
 • مدیر مدرسه
 • کتابدار
 • مسؤول بایگانی

مشاغل گروه حقوقی :
از آنجایی که این مشاغل نیاز به دقت زیاد دارد، مورد علاقه ISTJها می باشد.

 • حقوقدان
 • قاضی دادگاه
 • متخصص جنایی

مشاغل گروه فنی و تکنولوژی :
این مشاغل به ISTJها امکان می دهد که از مهارتهای فنی خود استفاده نمایند و با وسایلی سر و کار داشته باشند که نیازمند زمان و دقت فراوان است.

 • متخصص برق
 • مهندس مکانیک
 • مهندس کامپیوتر
 • نویسنده فنی
 • مکانیک هواپیما
 • مکانیک خودرو
 • برنامه نویس کامپیوتر
 • کارشناس سخت افزار
 • تحلیلگر و طراح نرم افزار
 • زمین شناس
 • هواشناس
 • تعمیر کننده لوازم الکترونیک

مشاغل گروه پزشکی و مراقبتهای بهداشتی :
ISTJها اغلب مشاغل پزشکی را دوست دارند، بخصوص مشاغلی که در ساختار سنتی بیمارستانها وجود دارد. آنان به بیماران و نیازهای آنها توجه خاص مبذول می دارند، خوب گوش می دهند و توصیه های حساب شده می کنند. ISTJها در زمینه های مدیریت امور بهداشتی و سلامتی مهارت زیاد دارند. این تیپ شخصیتی تلاش دارد تا به مسؤولیت های خود عمل کند. آنها از محیطهای کاری منظم استقبال می کنند و بخصوص از جنبه های فنی دندانپزشکی و داروسازی لذت می برند.

 • دندان پزشک
 • دامپزشک
 • جراح
 • داروساز
 • رئیس بخش پرستاری
 • کارشناس آزمایشگاه
 • بینایی سنج
 • متخصص شنوایی سنجی
 • کارشناس مدارک پزشکی

اوقات فراغت

برای ISTJها آرام گرفتن و استراحت کردن دشوار است. در نظر آنها کارهای لذت بخش، مولد و سودآور نیست. آنها دوست دارند اوقات خود را صرف کاری سودمند کنند که درآمدی به دست دهد. مثلا کار با یک کامپیوتر برای آنها اسباب مسرت می شود. آنان از اینکه در دل طبیعت باشند لذت می برند و متوجه بسیاری از جزئیان واقع در پیرامون خود می شوند. سادگی را دوست دارند و از سرگرمیها و غذاهایی استقبال می کنند که اقتصادی و غیر تجملی باشد.

پیشنهادات

 • سعی کنید با دیگران مذاکره کنید و دنیا را از زاویه دید آنها نگاه کنید.
 • دست کم هفته ای یک بار "دوستت دارم" را به زبان بیاورید.
 • بیش اندازه محتاط و بی انعطاف نباشید. بدانید که تنها یک روش درست برای انجام کارها وجود ندارد.
 • از مباحثاتی که یک برنده و یک بازنده داشته باشد احتراز کنید.
 • گهگاه کارهای تکانه ای و از روی خود به خودی بکنید. گهگاه تنبل شوید.
 • بیشتر لطیفه بگویید.
 • به احساسات خود و دیگران بهای بیشتری بدهید.
 • به نیازها و احساسات دیگران توجه کنید.
 • از دیگران بیشتر تشکر کنید. حتی از کوچکترین کارهای آنها قدر شناسی کنید.
 • وقتی را صرف استراحت و بازی کنید. از مرخصی های خود غفلت نکنید.
 • از توانمندی خود که می توانید منطقی، مستقل، قابل اتکاء، وظیفه مند، منظم، دقیق، سختکوش و درک کننده باشید، سپاسگزار باشید.
 • رمز موفقیت یک ISTJ پذیرش تحولات، در نظر گرفتن تاثیر کارش روی دیگران و استقبال از تغییرات است.