صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ جنگجو

کهن الگوی جنگجو در سفر قهرمانی

اگر کهن الگوی جنگجو در وجود شما فعال باشد، بر این باورید که انسانهای سرسخت سرانجام موفق می شوند.

مرحله

 • تدارک سفر

هدف

 • پیروزی
 • برنده شدن
 • پیشروی در راه خود
 • ایجاد تغییر از طریق تلاش

ترس

 • ضعف
 • ناتوانی
 • بی لیاقتی

تکلیف

 • قاطعیت بسیار زیاد
 • جنگیدن برای آنچه واقعا مهم است

پاسخ به اژدها یا مشکل

 • روبرو شدن با مشکل
 • از بین بردن و شکست دادن مشکل
 • تغییر مشکل

هدایا و مزایا

 • نظم
 • انضباط
 • جرات
 • شجاعت
 • اراده
 • مهارت

تله اسطوره ای

 • ترس از ناتوانی که به بی رحمی منجر می گردد
 • تکبر
 • گستاخی
 • همیشه و همه جا به دنبال برنده شدن بودن

اعتیادها

ویژگی اعتیاد آور : ترک لذات دنیوی

 • دستاورد
 • موفقیت

نقش جنگجو در سفر اسطوره ای قهرمان

آموختن راههای رقابت، هدف گذاری و دفاع از خود هنگام نیاز

ویژگیها

حسن ها و مهارتهای جنگجو پایداری در مقابل مشکلات، توانایی ایجاد و حفظ حد و مرز، شجاعت دنبال کردن اهداف شخصی، استقامت در پیکار و پیگیری راه پیروزی است. جنگجو به رقابت و پیکار علاقه دارد. جنگجوی گمراه و تکامل نیافته مانند آتیلای ویرانگر و بی رحم عمل می کند. پیشرفت و رشد جنگجو با شناخت و درک عمیق تر از کسانی که آنها را دشمن می پندارد ، بدست می آید.
بزرگوارترین جنگجویان نیز، با مشکلات و ضعف های مخصوص این کهن الگو درگیرند و از آنها زیان می بینند. آنها اغلب بی انگیزه و بی احساس اند و به همین دلیل در نشان دادن صمیمیت و آسیب پذیری خود، حتی در قبال نزدیکان شان ضعیف و محدود عمل می کنند.

موضوع اسطوره ای داستانهای جنگجو

شخص به سفر می رود، با اژدها روبرو می شود و او را می کشد و در نهایت مظلومان را نجات می دهد.
روایتهای جنگجو طبیعتا به جنگ، رقابت و برد و باخت مربوط می شود. در این داستانها اغلب یک جنگجوی مثبت و تکامل یافته با یک جنگجوی مخرب نبرد می کند و معصوم یا یتیمی را نجات می دهد. گاهی نیز جنگجو با یک کهن الگوی دیگر، مثلا یک حامی تضعیف کننده روبروست.
در بعضی داستانها، قهرمان دشمن درونی خود را شکست می دهد و نبرد به نوعی مبارزه معنوی تبدیل می شود. او کمبودهای درونی خود را جبران می کند و توانایی های شخصی لازم برای غلبه بر ظلم و ستم، با روشهای صلح جویانه را بدست می آورد.

جنگجو در معنویت

معنویت جنگجو روی انجام صحیح کارها، انضباط، مسئولیت پذیری و ریاضت کشی تمرکز دارد. جنگجو تمایل به نبردهای مذهبی و پیروی از دستورات خداوند برای شکست دشمنان بیرونی و ضعف های درونی دارد. جنگجوی تکامل یافته و معنوی، اراده و خود مهاری لازم برای گام نهادن در راه درست و انجام دستورات خداوند را بدست می آورد. او حاضر است در این راه جان خود را فدا کند.

جنگجو در مدیریت

مدیران جنگجو کارمندان خود را در انتخاب و دستیابی به اهداف، سخت کوش بودن و پیروز شدن راهنمایی می کنند و همواره از انتقاد برای پیش برد اهداف استفاده می کنند. در نقش مدیر، جنگجو گله ها و بهانه های دیگران را نمی پذیرد و از آنها انتظار دارد به موقع به وظایف خود عمل کنند. جنگجوها اگر به موضوعی اعتقاد کامل داشته باشند در راه رسیدن به آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

جنگجو تکامل یافته

اگر جنگجوی فعال و تکامل یافته ای باشید، اراده و شهامت یک قهرمان را از خود نشان می دهید. از سوی دیگر حاضرید با ترس، بی صبری و خستگی خود روبرو شوید و وظایفی را که برای دستیابی به خواسته های قلبیتان لازمند انجام دهید. با انضباط و مغرور هستید.

چالشهای جنگجو

توصیه می شود مراقب سفید و سیاه دیدن دنیا و بد پنداشتن کسانی که عقایدشان با شما متفاوت است باشید. جنگجوها می توانند درگیر رقابت ها و مخالفت های بیهوده و مخرب شوند. بنابراین مواظب باشید با تلاش و کوشش بیش از حد خودتان را خسته و وامانده نکنید. احتمال دارد که در رسیدگی به سلامت و رفاه خود کوتاهی کنید، چرا که نمی خواهید نیازها، ضعف ها و آسیب پذیر بودن خود را بپذیرید. بهتر است به یاد داشته باشید که توانمندترین جنگجویان نیز به استراحت ، آرامش و تفریح نیاز دارند.

می خواهید این گونه دیده شوید

می خواهید استوار، کاردان و مسلط جلوه کنید. در ضمن نمی خواهید ضعیف، آسیب پذیر یا محتاج به نظر بیایید.

سطوح جنگجو

سایه :

 • سنگدلی
 • نیاز اجباری و غیر اخلاقی به برنده شدن
 • به کار بردن قدرت برای پیروزی
 • هرگونه اختلافی را به شکل یک تهدید دیدن

فراخوان :

 • رویارویی با چالش یا مانعی بزرگ

سطح یک :

 • جنگیدن برای خود یا دیگران با هدف برنده یا پیروز شدن و با مجاز دانستن هر روشی

سطح دو :

 • جنگیدن برای خود یا دیگران با رعایت اصول اخلاقی
 • پیروی از قوانین نبرد
 • رقابت منصفانه
 • داشتن نیت نوع دوستانه

سطح سه :

 • ابراز وجود صریح
 • جنگیدن یا رقابت کردن در راه آنچه به راستی مهم است و نه فقط برای منافع شخصی
 • جنگیدن بدون خشونت یا با خشونت اندک
 • علاقه به راه حلهای برنده - برنده
 • تشریح صادقانه اختلاف
 • افزایش گفتگو
 • برخورداری از صداقت

کارهایی که برای جنگجو مفید است

 • انتخاب صحیح نبردها و به این آگاهی رسیدن که تمامی امور زندگی نیازمند درگیری و رقابت نیست
 • استراحت، تفریح کافی، پذیرش و ابراز آسیب دیدگی
 • تلاش در دیدن و درک طرز فکر و عقاید دیگران از جمله رقبا
 • کناره گیری برای اینکه دیگران بتوانند کارها و مسئولیتهای لازم را به عهده گیرند
 • کنار گذاشتن دیدگاه یک جانبه گرایی و انتخاب طرز فکر برنده - برنده
 • ایجاد توازن و تعادل میان توانایی های جنگجو و حامی