صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ آزمون ‫قهرمان درون

توجه

شما در این آزمون بر اساس همسانی تان با هر یک از کهن الکوهای سفر قهرمانی، امتیازی به دست می آورید.
برای شناخت صحیح خود، سوالات را بر اساس رویدادها و وقایع چند ماه اخیر زندگی خود پاسخ دهید، نه آنچه که در گذشته یا فقط امروز تجربه کرده اید. در پاسخ به سؤالات گزینه ای را انتخاب کنید که ویژگیها و شخصیت واقعی و کنونی شما را توصیف کند، نه ویژگیهایی که می خواهید داشته باشید یا دیگران از شما توقع دارند و یا پیش بینی می کنید در آینده خواهید داشت.
پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. هر یک از کهن الگوها ارزشمند هستند. هر کدام هدیه خاص خود را به همراه داشته و کمک خاصی به زندگی ما می کند. هیچ کدام از آنها بهتر یا بدتر از سایر کهن الگوها نیست. به هیچ وجه گزینه ای را که در مورد شما صدق نمی کند، به این دلیل که فکر می کنید گزینه بهتری است انتخاب نکنید، چون در این صورت نتیجه بدست آمده مغایر با خود واقعی شما خواهد بود. بنابراین صادقانه پاسخ دهید تا بتوانید به شخصیت واقعی خود پی ببرید.
اگر در پاسخ سوالی شک دارید، گزینه ای را انتخاب کنید که به نظرتان صحیح تر می رسد.

ابتدا اطلاعات زیر را، جهت یاری ما در تکمیل بانک اطلاعاتی وارد نمایید.

(الزامی)


سال ماه روز


(الزامی)

(الزامی)