صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ حاکم

کهن الگوی حاکم در سفر قهرمانی

اگر کهن الگوی حاکم در وجود شما فعال باشد، بر این باورید که باید تسلط داشته باشید.

مرحله

 • بازگشت از سفر

هدف

 • نظم
 • قلمرو و زندگی هماهنگ و مرفه

ترس

 • اغتشاش
 • هرج و مرج
 • از دست دادن قدرت و اختیار

تکلیف

 • به عهده گرفتن و پذیرش مسئولیت کامل زندگی خود
 • یافتن راههایی برای ابراز خویشتن ژرف تر در جهان

پاسخ به اژدها یا مشکل

 • یافتن کاربردهای مفید آن مشکل

هدایا و مزایا

 • قدرت
 • مسئولیت
 • فرمانروایی
 • اقتدار
 • توانایی
 • کنترل
 • اختیار
 • رهبری
 • مدیرت
 • آگاهی از نظرات دیگران نسبت به خود
 • رفتار سیاست مدارانه

تله اسطوره ای

 • انعطاف ناپذیری
 • تسلط بر دیگران
 • خودخواهی
 • خودپسندی
 • مستبد بودن
 • خودکامگی

اعتیادها

ویژگی اعتیاد آور : نیاز به کنترل شدید

 • کنترل
 • قدرت

نقش حاکم در سفر اسطوره ای قهرمان

 • ریاست و به دست گرفتن مدیریت امور
 • ابراز مسئولیت
 • زندگی هماهنگ با ارزشهای فردی

ویژگیها

کهن الگوی حاکم فرصتی است برای اعمال ریاست و شکل دادن به زندگی ای که با ارزش های فردی مان مطابقت دارد. این کهن الگو در افراد صاحب اختیار و کسانی که مسئولیت مدیریت سازمان ها و خانواده ها را می پذیرند دیده می شود. حاکم باید تصمیم بگیرد که از فرصت های موجود برای سود جویی شخصی استفاده کند یا در راه مصلحت و رفاه عمومی. کهن الگوی حاکم، آگاهی نسبت به ارتباطی است که میان دنیای درون و بیرون وجود دارد. اگر درون مان احساس درستی داشته باشیم، بهتر می توانیم به دنیای بیرون بپردازیم.

موضوع اسطوره ای داستانهای حاکم

شخص زخمی است و قلمرو بایر است. او مسئولیت قلمرو و زخمی بودن خود را می پذیرد و قلمرو به باروری، هماهنگی و آرامش باز می گردد.
داستانهای حاکم اغلب با عده ای که هستی و رابطه آنها به علت نابسامانی اوضاع، حکومت بد و کمبود منابع و استعداد های لازم به خطر افتاده است، آغاز می شود و در نهایت به موفقت یا شکست حاکم در بهبود این وضع ختم می شود. پیروزی او با برقراری نظم، هماهنگی، آسایش و رفاه گروه همراه خواهد بود.

حاکم در معنویت

پذیرفتن مسئولیت جهت کمک و خیر خواهی عمومی، به زندگی حاکم معنا می بخشد. در ایام قدیم فرمانروایان، علامه و مرجع معنوی نیز محسوب می شدند. در دنیای مدرن امروز وظایف اصلی حاکم، حفظ و پرورش توانایی های معنوی و رابطه اش با مردمانی است که برایشان تصمیم می گیرد و روی زندگی آن ها اثر گذار است. تلاش یک حاکمِ مثبت، منعکس کردن بهشت بر روی زمین و رواج نگرش ها و روشهایی است که بالاترین و ارزشمند ترین امکان ها و استعداد های موجود را در هر موقعیتی به کار می گیریند.

حاکم در مدیریت

حاکمها در پدید آوردن ساختار، سیاست و دستورالعمل هایی که در صرفه جویی وقت و آسان کردن کارها موثرند، مهارت دارند. آن ها توانایی خوبی در ایجاد ارتباط با دیگران و کنار آمدن با فرآیندهای سازمانی و سیاسی از خود نشان می دهند. حاکمها به نحو مثبتی در مهمانی ها و برنامه های تشریفاتی حضور یافته و در سختی ها مسئولیت پذیر و قابل اعتماد هستند. آنها در رسیدگی به امور دیگران و حل مسائلی که در پدید آمدن شان نقشی نداشته اند نیز، کوتاهی نمی کنند.

حاکم تکامل یافته

اگر حاکمی تکامل یافته اید، هنگام نیاز و سختی ها قدم جلو می گذارید و کنترل امور را در دست می گیرید. فرمانده، ملکه، رئیس جمهور، مدیر، پدر یا مادر خوبی هستید که همواره از توانایی بالای خود در نظم و سازماندهی برای تامین رفاه دیگران استفاده می کنید. می دانید که سازمان یا جامعهء سالم به خودی خود پدید نمی آید، بلکه به دست شخص یا اشخاصی ساخته می شود. نه تنها حاضرید آن شخص باشید، بلکه به دست شخص یا اشخاصی می شود. نه تنها حاضرید آن شخص باشید، بلکه سایر افراد مناسب این کار را نیز انتخاب می کنید و تعلیم می دهید. توجه دارید که هر چه بهتر از توانایی های خود استفاده کنید در توانمند سازی سایرین نیز اثر گذاری و موفقیت بیشتری خواهید داشت.

چالشهای حاکم

توصیه می شود مراقب گرایش حاکم به خودکامگی، زورگویی و همچنین فخر فروشی و سوء استفاده از مقام و مال دیگران باشید. در ضمن احتمال دارد حاکمها به اشتباه، تفاوت نظر ها را تهدیدی بر علیه قدرت خود بپندارد یا اینکه قوانین زائد و بیهوده ای وضع کنند.

می خواهید این گونه دیده شوید

خواسته شما این است که زمام امور را آنقدر محکم در دست بگرید که دیگران خواسته یا ناخواسته از شما پیروی کنند. در عین حال سعی می کنید خشن نباشید تا دیگران شما را بد جنس و بی احساس نبینند.

سطوح حاکم

سایه :

  فراخوان :

  • رفتارهای سلطه جویانه، سختگیرانه، مستبدانه و استثمار کننده
  • خودکامگی
  • مخوف بودن

  سطح یک :

  • فقدان منابع، هماهنگی، پشتیبانی یا نظم در زندگی

  سطح دو :

  • پذیرش مسئولیت زندگی
  • جستجو برای التیام زخمها یا ناتوانیها و کمبودهای زندگی
  • علاقمند بودن به زندگی خود و خانواده

  سطح سه :

  • استفاده کامل از همه منابع درونی و بیرونی
  • علاقمند بودن به خیر جامعه یا مردم دنیا

  کارهایی که برای حاکم مفید است

  • تعهد به حکومت و مدیریت عادلانه ای که نیازهای همه را در نظر می گیرد
  • سهیم کردن سایرین در قدرت و مسئولیت و تشویق آنان به خودشناسی و خودمختاری
  • به خاطر سپردن این موضوع که نمی توان مردم را مجبور به انجام کاری کرد، اما می توان با در میان گذاشتن بینش و اهداف ارزشمندی که حقوق و منافعشان را در نظر می گیرد، به آنها انگیزه کار و فعالیت داد
  • نشان دادن همان رفتاری که فرد از دیگران انتظار دارد
  • ایجاد توازن و تعادل میان توانایی های حاکم و جادوگر