صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ یتیم

کهن الگوی یتیم در سفر قهرمانی

اگر کهن الگوی یتیم در وجود شما فعال باشد، بر این باورید که احتیاط همیشه برایتان مفید است.

مرحله

 • تدارک سفر

هدف

 • بازیافتن امنیت

ترس

 • سوء استفاده
 • بهره کشی
 • آزار

تکلیف

 • حس کردن و بررسی کامل درد و رنج و سرخوردگی
 • آماده بودن برای پذیرش کمک از دیگران

پاسخ به اژدها یا مشکل

 • ناتوانی
 • آرزوی نجات
 • تن در دادن
 • قربانی آن مشکل شدن

هدایا و مزایا

 • واقع بینی
 • واقع گرایی
 • همبستگی
 • همدلی
 • همدردی
 • استقامت

تله اسطوره ای

 • بدگمانی
 • قربانی شدن یا قربانی کردن
 • عیب جویی مزمن

اعتیادها

ویژگی اعتیاد آور : بدبینی

 • ناتوانی
 • نگرانی

نقش یتیم در سفر اسطوره ای قهرمان

 • پذیرش اتفاقات بد زندگی
 • به دست آوردن تفکر واقع بینانه

ویژگیها

یتیم کودکی است که هیچ کس به نیازهایش رسیدگی نمی کند و پاسخ نمی دهد. او بزرگسالی است که در چنگال ضعفهای درونی، وقایع اسفناک، اشخاص ستمگر، یا بیماری های جسمی گرفتار شده است. این افراد اغلب بدگمان می شوند و ستم دیدگی خود را توجیه می کنند یا از اطرافیان خود سوءاستفاده می کنند.

موضوع اسطوره ای داستانهای یتیم

بهشت گم شده است و ناامیدی و تنهایی حاصل از آن وجود دارد. شخص، امید به بهشت را از دست می دهد و با دیگران همکاری می کند تا شرایط بهتری را در جهان کنونی بیافریند.
یتیم از ابتدا با ستم، آسیب عاطفی و محروم بودن روبرو می شود و در مقابل یا راه و رسم مبارزه و زنده ماندن در چنین وضعیتی را فرا می گیرد، یا این که از پس این سختی ها برنمی آید و شکست می خورد.

سایر داستانهایی که به یتیم ربط دارند :
 • حکایتهای غم انگیزی که وابستگی ها و ضعفهای شخصیت اصلی یا بی عدالتی های اطرافیان سرانجام او را قربانی می کنند.
 • داستانهایی که در آنها افراد ستم دیده خود به دیگران ستم می کنند.
 • داستانهایی که پیروزی مظلومان را نشان می دهند. در این داستانها اغلب یتیم ها دست به دست هم داده و راه رهایی و نجات را می یابند.

یتیم در معنویت

یتیم نیز مانند معصوم خدا را راهنما و حامی خود می داند. در ابتدا ممکن است یتیم فلاکت خود را نشانه ای از اشتباهاتش و خشم خدا بداند. اما زمانی که خود را بهتر می شناسد و در راه پیشرفت اسطوره ای خود گام بر می دارد به این عقیده که خداوند در کنار او خواهد بود و به او آرامش، التیام، شادابی و توانایی خواهد بخشید اعتقاد پیدا می کند. به عبارتی یتیم تکامل یافته بر این باور نیست که خدا باید او را نجات دهد بلکه اعتقاد او این است که خداوند توانایی و استقامت لازم برای رویارویی با مشکلات و حل آنها را به او خواهد داد.

یتیم در مدیریت

در مقام مدیر، یتیم معمولا واقع بین است و به وعده های خود عمل می کند. او در پیش بینی و بیان مشکلات و خطر های آینده مهارت دارد. یتیم هایی که با آسیبهای درونی خود روبرو می شوند و برای التیام آنها می کوشند اغلب قادرند با سایر مردم همدلی و آنها را درک کنند. اما در هر صورت یتیم به آنها اجازه نخواهد داد در انجام امور خود بهانه تراشی نمایند یا تنبلی به به خرج دهند. در نتیجه مهر و محبت یتیم همواره با نوعی جدیت، نظم و پشتکار همراه است.

یتیم تکامل یافته

او به شرافت مردم عادی جامعه اعتقاد دارد و نگاه واقع بین او جایی برای نادیده گرفتن حقیقت های زندگی باقی نمی گذارد. او از کتابها، خدمات روانشناسی و همچنین دوستان خوب خود کمک موثر دریافت می کند.

چالشهای یتیم

یتیم باید مواظب تقدیر گرایی، بد گمانی و هراس از اعتماد به دیگران بخاطر شکستها و نا امیدی هایی که در دوران کودکی شاهد آن بوده است باشد. بیشتر شدن سختیهای زندگی باعث می شود یتیم اعتماد کمتری نسبت به اطرافیان خود داشته باشد و کمک مورد نیاز خود را از آنها درخواست نکند. او اغلب جبهه می گیرد و از قلمرو خود دفاع می کند. فکر او این است که دیگران باید موضعش را بپذیرند و هر طوری که هست با آن کنار بیایند. رفتار خشن و آسیب رساننده خود به دیگران را با جملاتی چون "همه همین کار را می کنند"، "حقش بود"، "تقصیر او بود" و یا به بهانه اینکه در کودکی آسیب دیده است توجیه می کند.

می خواهید این گونه دیده شوید

می خواهید دیگران شما را واقع بین، سرسخت و پایدار ببینند. در عین حال نمی خواهید زودباور و ساده باشید و یا اینکه با حرفها و دسیسه های دیگران اغفال یا قربانی شوید.

سطوح یتیم

سایه :

 • منفی گرایی
 • سنگدلی
 • خودآزاری یا دیگر آزاری
 • استفاده از نقش مظلوم برای بهره برداری از محیط

فراخوان :

 • طرد
 • خیانت از سوی دیگران
 • سرخوردگی
 • مورد تبعیض یا آزار واقع شدن

سطح یک :

 • یادگیری اعتراف به گرفتاری خود
 • حس کردن درد، طرد و آزاردیدگی
 • ناتوانی
 • ناامید شدن از افراد و سازمانهای صاحب قدرت

سطح دو :

 • پذیرش نیاز به کمک گرفتن
 • آمادگی برای نجات پیدا کردن
 • دریافت کمک دیگران

سطح سه :

 • جایگزین کردن وابستگی به صاحبان قدرت با احساس همبستگی با کسانی که به یکدیگر کمک می کنند و در مقابل قدرتمندان متحد می شوند
 • پرورش انتظارات واقع بینانه

کارهایی که برای یتیم مفید است

 • انتخاب اهداف بزرگ و ارزشمند به جای خواسته های ناچیز و حقیر
 • همکاری با دیگران برای رشد فردی، مالی یا اجتماعی
 • پذیرفتن مسئولیت و اجتناب از عیب جویی از خود یا دیگران
 • دانستن اینکه چگونه با برخی از اعمال و تصمیمات در پدید آمدن یا بیشتر شدن مشکلات خود دست دارد و سهیم است
 • همزمان کردن ارزشها و مهارتهای یتیم و معصوم