صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ جادوگر

کهن الگوی جادوگر در سفر قهرمانی

اگر کهن الگوی جادوگر در وجود شما فعال باشد، برداشت و استنباط را مسئول و تعیین کننده حقیقت می دانید.

مرحله

 • بازگشت از سفر

هدف

 • دگرگونی واقعیتهای بدتر به بهتر

ترس

 • جادوی سیاه
 • دگرگونی در جهت بدتر شدن اوضاع

تکلیف

 • هماهنگی خویشتن با عالم

پاسخ به اژدها یا مشکل

 • درمان مشکل
 • دگرگون کردن مشکل

هدایا و مزایا

 • دگرگونی
 • تسهیل کنندگی
 • شفابخشی
 • قدرت شخصی

تله اسطوره ای

 • تقلب
 • خیال پردازی
 • فرقه گرایی

اعتیادها

ویژگی اعتیاد آور : ریا (وجهه و اعتبار اجتماعی)

 • قدرت
 • مواد مخدر
 • مواد توهم زا

نقش جادوگر در سفر اسطوره ای قهرمان

تغییر دادن وقایع از راه عوض کردن افکار و رفتار خود

ویژگیها

جادوگر با عوض کردن پندار و برداشت خود و دیگران، جهان و آنچه را که به عنوان حقیقت موجود می شناسیم دستکاری می کند. توانمندی او مانند حاکم، ناشی از هماهنگی وضعیت و مرام درونیِ او با حقیقت بیرونی است. جادوگر از آگاهی های روزمره و عادی فراتر می رود و شیوه های متفاوت و عمیق تری را برای عملی کردن امور بکار می گیرد.
قدرت و حکومت معمولا در دست جادوگر نیست، او اغلب گوشه گیر است فقط بینش و راه حل های تازه و موثر در اختیار حاکم قرار می دهد. او در شکوفایی استعداد های دیگران موثر است و رازهای پیچیده ای که در پشت صحنه، وقایع دنیا را شکل می دهند آشکار می نماید. کار اصلی کهن الگوی جادوگر به دست آوردن و عملی کردن خواسته های قلبی از راه تغییر و به اوج رساندن افکار، احساس ها و نگرش ماست.

موضوع اسطوره ای داستانهای جادوگر

شخص بر بیماری فرساینده چیره می شود. او از طریق درمان و دگرگونی خویش یاد می گیرد که به درمان و دگرگونی دیگران بپردازد. آثار مخرب بلندپروازی احمقانه یا ناامنی را تجربه کرده و می آموزد که اراده اش را با اراده کیهان هماهنگ سازد.
مشکلی پیش آمده است، شخصی بیمار شده، کارها خراب شده اند و باید درست شوند، جادوگر وارد صحنه می شود و بدون اینکه مدیریت امور را در دست بگیرد، دگرگونی ایجاد می کند و مشکل حل می شود. ترجیح جادوگر این است که دور از اجتماع و در گوشه ای باشد تا وقت و فرصت کافی برای انجام فعالیت های درونی خود که ضامن توانایی او هستند، داشته باشد. با این وجود، زمانی که انرژی حاکم نیز مهیا باشد یا اگر موقعیت ایجاب کند، جادوگر مستقیما مدیریت امور را در دست می گیرد.

جادوگر در معنویت

جادوگرها معجزه را امکان پذیر اعلام می کنند و خود را رابط و تسهیل گر آن می دانند. این امر بعد معنوی کار جادوگر را نشان می دهد. برای حل مشکلات بیرونی، جادوگر با نیایش و تعمق، به درون خود رجوع می کند و آنجا تغییرات مثبت و لازمی را شکل میدهد. با این کار عملکرد و نتایج خود و جهان را به شیوه شگفت انگیزی که درک و توصیف آن امکان پذیر نیست بهبود می بخشد.

جادوگر در مدیریت

در این نقش، جادوگر با بینش گسترده خود، دیگران را به وفادار ماندن به ارزش های قلبی، همکاری و تحقق بخشیدن به رویاهای شان تشویق و یاری می نماید. مدیران جادوگر در تشویق و ترویج انعطاف پذیری، مسئولیت و پاسخ گو بودن در کارمندان شان مهارت قابل توجهی دارند. آنها پدید آورنده شرکت ها و همکاری هایی هستند که بخوبی با هم آمیخته و چیزی فراتر و ارزشمند تر از مجموع تولیدهای یکایک اعضا ایجاد می کنند. در مدیریت جنبش های عمومی بسیار موفق اند. در جزئیات امور زیاد دخالت نمی کنند، بلکه در ابتدا آرمان و بینش اصلی را به اطلاع همه اعضا می رسانند و سپس به هر فرد استقلال لازم برای تصمیم گیری و پیشبرد گروه به سمت این اهداف را اهدا می کنند.

جادوگر تکامل یافته

یک جادوگر تکامل یافته، پر جذبه، دگرگون کننده و شفابخش است. او می تواند بینش و دیدگاهی مشترک میان اطرافیان پدید آورد و به آن جامه عمل و حقیقت بپوشاند. می داند که آگاهی و برداشت های او حقایق و وقایع زندگی اش را پدید می آورند و به همین خاطر همواره متوجه افکار و وضعیت درونی خود اوست. احتمال دارد از دعا، مراقبه، روانکاوی و سایر شیوه ها برای حفظ هشیاری ذهنی و هماهنگ نگاه داشتن رفتار و اهداف خود استفاده کند. اعتقاد او این است که اگر انسان ها هوش خود را به کار بیاندازند و آگاهی بیشتری دربارهء عملکرد طبیعت، ذهن و روح بدست آورند، کارها و نتایج معجزه آسا امکان پذیر می شوند.

چالشهای جادوگر

گرایش جادوگر به پیروی زودباورانه از یک شخص یا جلب هوادارانی که چشم بسته از خود او اطاعت کنند، می تواند مشکل ساز شود. جذبه جادوگر می تواند فریب دهنده باشد و انتظارات غیر واقع بینانه ای در سایرین پدید آورد. در ضمن ممکن است جادوگر دشواری کار و مسئولیت خود را دست کم بگیرد و نتواند به موقع و به اندازه کافی تغییر و تحول های مورد نظر را موجب شود.

می خواهید این گونه دیده شوید

علاقه دارید دیگران شما را انسانی دوراندیش، خوش بین و خوش فکر بدانند. در عین حال می خواهید اسرار آمیز ، دور و قدری تکان دهنده باشید. این خصوصیت ها قدری تنهایی به همراه می آورند، ولی همزمان قدرت شما را افزایش می دهند.

سطوح جادوگر

سایه :

 • جادوگر سیاه
 • همزمانی رخدادهای منفی
 • فراخواندن رویدادهای منفی به سوی خود
 • تبدیل رخدادهای مثبت به منفی

فراخوان :

 • بیماری جسمانی یا روحی
 • تجربه های فراحسی
 • تجربه های همزمانی

سطح یک :

 • تجربه شفاگری
 • داشتن تجربه های همزمانی یا فراحسی

سطح دو :

 • اقدام بر اساس پنداره های خود و تحقق بخشیدن به آنها
 • منبع الهام شدن
 • تحقق رویاهای خود

سطح سه :

 • بهره گیری آگاهانه از این دانش که همه چیز به هم متصل است
 • استاد شدن در هنر تغییر واقعیات فیزیکی از طریق تغییر دادن واقعیتهای ذهنی و روحانی

کارهایی که برای جادوگر مفید است

 • پیش گرفتن روشهای علمی جهت آشنایی کافی با عملکرد دنیا
 • مطالعه درباره فرآیندهای طبیعی و پیگیری راهکارهای مفید و موثر و نه هر فکری که به نظر خوب می آید
 • انجام کارهای درونی که آگاهی های فردی را بالا برده، زخمهای دوران کودکی را التیام بخشیده و معنویت و هدفمندی را در وجود انسان بالا می برند
 • توجه به رفتار و افکار دیگران بدون اینکه نیازی به تغییر آنها وجود داشته باشد
 • ایجاد برنامه و ساعات کار روزانه، گذراندن وقت در طبیعت و لذت بردن از عطوفت
 • ایجاد توازن و تعادل میان توانایی های جادوگر و حاکم