صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ عاشق

کهن الگوی عاشق در سفر قهرمانی

اگر کهن الگوی عاشق در وجود شما فعال باشد، بر این باورید که پاسخ اصلی و نهایی عشق است.

مرحله

 • رفتن به سفر

هدف

 • حال خوش
 • یگانگی
 • هماهنگی

ترس

 • از دست دادن عشق
 • قطع ارتباط

تکلیف

 • پیروی از حال خوش خود
 • تعهد نسبت به آنچه دوست دارد

پاسخ به اژدها یا مشکل

 • دوست داشتن آن مشکل

هدایا و مزایا

 • انگیزه
 • احساس
 • تعهد
 • قدرشناسی
 • وجد
 • لذت
 • شور و شوق

تله اسطوره ای

 • دیگران را وسیله قرار دادن
 • وابستگی و افراط در روابط جنسی

اعتیادها

ویژگی اعتیاد آور : مشکلات صمیمیت

 • روابط جنسی

نقش عاشق در سفر اسطوره ای قهرمان

 • عشق ورزیدن
 • عطوفت
 • ایجاد روابط نزدیک
 • تعهد به دیگران

ویژگیها

عشق میان دو انسان رایج ترین نوع داستان کهن الگوی عاشق است. ولی هر کس که به شخص و یا چیز دیگری عشق می ورزد، انسانی عاشق محسوب می شود.
عاشق ها معمولا دارای گیرایی و جاذبه قابل توجهی هستند که از تیپ و شخصیت آنها سرچشمه می گیرد و دیگران را جلب می نمایند. دغدغه عاشق، تجربه عشق های گوناگون از یک سو و تعهد دادن به یک نفر از سوی دیگر است. عاشق می خواهد وجود خود را با دیگری (دوست، گروه، کار، معنویت) در هم آمیزد ولی چنین عملی خطر گم کردن هویت او را به همراه دارد. چالش روزمره عاشق حفظ تعهد از سویی و هویت خود از سوی دیگر است. اگر در ایجاد این تعادل موفق نشود ممکن است خود را در رابطه اش گم کرده و از این بابت اظهار نارضایتی نماید.
روایت هایی که در آن عاشق و معشوق، مردن را بر جدایی ترجیح می دهند، از این باور که عشق از مرگ فراتر می رود سخن می گویند. انرژی عاشق درون شما جذابیت، جلب کسانی را که شما را دوست دارند، امکان انجام کارهای عاشقانه و مهرورزی نسبت به دیگران را امکان پذیر می سازد.

موضوع اسطوره ای داستانهای عاشق

شخص آرزو دارد عاشق شود و بالاخره عشق را می یابد. او از عشق خود جدا شده و در تراژدی می میرد یا در کمدی، به معشوق می رسد.
با داستانهای عاشقانه در رمان ها، کمدی ها، ادبیات، فیلم ها، اپراها و کارهای هنری برخورد می کنیم. موضوع اصلی اغلب کششی است که دو نفر نسبت به هم احساس می کنند و بعد موانع و سوء تفاهم هایی سر راهشان قرار می گیرد. آن دو ممکن است در عبور از موانع موفق شوند و عشقشان را برای همیشه حفظ کنند. از طرفی این امکان وجود دارد که به هم نرسند و رابطه و عشقشان و یا حتی جانشان را از دست بدهند.

سایر قصه هایی که به عاشق ربط دارند :
 • حکایت کسانی که تلاش می کنند و انگیزه زندگی، عشق شغلی و یا جایی را که خیلی دوست دارند پیدا می کنند.
 • روایت عشقهای زودگذر و کوتاهی که از اغوا کننده (کمدی) و یا اغوا شده (تراژدی) نقل می شوند.
 • داستانهایی که از فداکاری های دو انسان در راه عشق سخن می گویند.
 • روایتهای علاقه، نزدیکی، هماهنگی و پیوندی که اعضای یک گروه یا تیم نسبت به یکدیگر احساس می کنند.
 • حکایتهایی که به عشق الهی و یگانگی با پروردگار مربوط می شوند.

عاشق در معنویت

ادیان گوناگون به ما می گویند با یکدیگر مهربان باشیم و ارزش و اولویت عشق را همواره در نظر داشته باشیم. برای خیلی ها عشق و روابط زناشویی اهمیت ویژه ای دارد. اصولا فراگرفتن مهارت های عشق ورزی نشانه پیشرفت معنوی است. اگر هر روز از عشق های خود نگهداری نماییم، به خاطر داشتن شان سپاسگذار باشیم و آنها را بیشتر و بزرگتر کنیم، راه معنوی عاشق را پیش گرفته ایم.

عاشق در مدیریت

شوق و انگیزه عاشق قابل توجه، فراگیر و تاثیر گذار است. عشق او اغلب به همکارانش انتقال یافته و باعث می شود کارشان را با انرژی و رضایت بیشتری انجام دهند. عاشق ها رابطه دیگران را نزدیک نگه می دارند و همکاری بین آنها را افزایش می دهند. مدیران عاشق، دوست و همکار کارمندان خود هستند. اگر آگاهی و مهارت کافی در زمینه عواطف کسب کرده باشند، می توانند دیگران را در مطرح کردن اختلاف هایشان به شیوه ای سازنده و همچنین در حفظ رابطه شان یاری دهند.

عاشق تکامل یافته

به عنوان یک عاشق تکامل یافته، لطیف، احساسی و پر از شوق زندگی و عطوفت برای دیگران هستید. خواهان شریکی هستید که با او عشقی عمیق و دو طرفه را با تمام وجود احساس کنید. فعالیت ها و شغل هایی را که علاقه قلبی تان است انجام می دهید و کودکان، طبیعت و اشیائی را که به شما تعلق دارند دوست دارید. احتمالا علاقه و مهارت خاصی در بهبود روابط دیگران دارید و می توانید با آنها نزدیک و صمیمی باشید. تفاوت مهر شما و حامی این است که دیگران را همگام و هم رده خود میدانید نه اشخاصی که ضعیف و نیازمند کمکتان هستند. نور عشقتان دل دیگران را گرم و توجه آنها را به شما جلب می کند. رمانتیک و در جستجوی شادکامی هستید. می خواهید لذت خلسه یا لحظاتی شاد و استثنایی را به همراه دیگران تجربه کنید.

چالشهای عاشق

بهتر است از هرزگی دوری کنید و شیفته انسانهای آسیب رسان نشوید. نباید با ترک دیگران پس از فروکش کردن شیفتگی اولیه، قلب و احساس آنها را زیر پا بگذارید. از سوی دیگر ممکن است در تقسیم عشقتان میان نزدیکان، درست و عادلانه رفتار نکنید و این گونه بعضی از آنان را محروم کنید و برنجانید. اگر داد و ستد عشق در زندگی تان جریان نداشته باشد احساس پوچی و تهی بودن می کنید. بعضی از افراد شما را یک فرد سطحی، تو خالی، باند باز و نمایشی به حساب می آورند.

می خواهید این گونه دیده شوید

می خواهید زیبا، خوش قیافه و دوست داشتنی باشید. تلاش شما این است که در چشم همه، از کسانی که به آنها علاقه مندید تا افرادی که می دانید سرانجام دست رد به سینه شان خواهید زد، جذاب و صمیمی به نظر آیید.

سطوح عاشق

سایه :

 • حسادت
 • حسرت
 • وسواس فکری در مورد عشق یا رابطه
 • اعتیاد جنسی
 • هرزه نگاری
 • خشکه مقدس بودن

فراخوان :

 • شیفتگی
 • فریبندگی
 • حسرت
 • آرزو
 • دلباختگی به یک شخص، فکر، آرمان یا کار

سطح یک :

 • رفتن به دنبال حال خوش و آنچه دوست دارد

سطح دو :

 • پیوند بستن و متعهد شدن به آنچه دوست دارد

سطح سه :

 • نهایت درجه پذیرش خود
 • زایش خویشتن(Ego)

کارهایی که برای عاشق مفید است

 • رعایت حد و مرز و حریم خود و دیگران و فراگیری ویژگی های روابط سالم دوستانه، خانوادگی و زناشویی
 • ابراز عشق و توجه به مسائل و کارهای عاطفی، از عطر چای گرفته تا آواز پرندگان
 • تعهد و خیرخواهی نسبت به اطرافیان و عزیزان حتی زمانی که رابطه دوام ندارد
 • ایجاد اعتماد به نفس و هویتی که به کمک آن بتوان در دشواری های رابطه و ایام بی عشق یا کم عشق نیز راه و زندگی خود را ادامه داد
 • ایجاد توازن و تعادل بین توانایی های عاشق و جستجوگر