صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ دلقک

کهن الگوی دلقک در سفر قهرمانی

اگر کهن الگوی دلقک در وجود شما فعال باشد، زندگی را برای لذت بردن از آن می خواهید.

مرحله

 • بازگشت از سفر

هدف

 • تفریح
 • لذت
 • سرزندگی

ترس

 • دلمردگی
 • سرزنده نبودن

تکلیف

 • اعتماد به فرآیند
 • لذت بردن از سفر به خودی خود

پاسخ به اژدها یا مشکل

 • بازی کردن با مشکل
 • سر به سر مشکل گذاشتن
 • کلک زدن به مشکل

هدایا و مزایا

 • طنز
 • زندگی در زمان حال
 • خنده
 • شادی
 • نشاط
 • لذت
 • رهایی
 • آزادی

تله اسطوره ای

 • الواطی
 • بی مسئولیتی
 • تنبلی
 • وقت گذرانی
 • هدر دادن زمان
 • طنز سیاه
 • کلاه برداری

اعتیادها

ویژگی اعتیاد آور : مستی

 • هیجان
 • کوکائین
 • الکل

نقش دلقک در سفر اسطوره ای قهرمان

 • لذت بردن از زندگی
 • حضور کامل در لحظه و زمان حال

ویژگیها

شخصیت دلقک شامل کمدین ها، دلقک ها، طنز نویس ها، کاریکاتوریست ها و همچنین انسان های شوخ طبعی می شود که شادی و خنده را همه جا با خود می برند. دلقک می خواهد مزه زندگی را بچشد و آن را کاملا تجربه کند. او معمولا راهی برای لذت بردن از کارهای ناخوشایند یا محول کردن آنها به دیگران پیدا می کند. دلقک بیش از سایر کهن الگوها قدر و ارزش زمان حال و لذت بردن از لحظه را می داند. او مهارت خاصی در استفاده از طنز و شوخی برای فرو نشاندن خشم، خجالت زدگی و نزاع از خود نشان می دهد.

موضوع اسطوره ای داستانهای دلقک

شخص بدون ریشه داشتن در خویش، جامعه یا عالم، فقط برای لذت زندگی می کند. او می آموزد که به انسانها، حیوانات، طبیعت و گیاهان متعهد شده و با آنها پیوند داشته باشد. او قادر است به جریان زندگی اعتماد نموده و هماهنگ با کیهان زندگی کند و نشاط را بیابد.
روایتهای دلقک طبیعتا خنده دار و شادی بخش اند. معمولا شخصیت اصلی کارهای ابلهانه و فکاهی انجام می دهد و یا دیگران، به خصوص اشخاص معروف و قدرتمند را مسخره می کند. کمدی ها مسائل شخصی و غریزی را که برای حفظ وقار و آبرو پنهان می کنیم، به نمایش می گذارند و به همین دلیل دلیل خنده دارند. در عین حال با یاد آوری و مسخره کردن قسمت های تکامل نیافته شخصیت، نوعی تخلیه احساسی برای مان ایجاد می کنند.

سایر قصه هایی که به دلقک ربط دارند :
 • قصه هایی که دردهای زندگی را به شکل بامزه و طنز آلود تعریف می کنند و این گونه، پذیرفتن این حقایق و احساس ها را راحت تر می نمایند.
 • روایتهایی که با تعریف طنزآلود حقیقت برای اشخاص قدرتمند، شکل می گیرند. مثال کلاسیک این حکایت ها، دلقک های دربار شاهان اند که با تیز زبانی و شوخ طبعی خود از تکبر و بزرگ نمایی عبور می کنند و حقایقی را که دیگران جرات گفتن شان را ندارند به زبان می آورند.
 • حکایتهایی مانند ملانصرالدین که با استفاده از طنز، حقایق زندگی و عرفان را پیش می کشند.

دلقک در معنویت

دلقک معنوی، نگرانی های ذهنی و درگیری های «من» را پشت سر گذاشته و به لذت عمیق و قابل توجهی دست یافته است. او توانایی مفید و معنویِ زیستن در لحظه و زمان حال را به خوبی بکار می گیرد. دست آورد های معنوی دلقک معمولا از دلواپسی یا توجه به خشک اندیشی و آداب رفتاری،خالی هستند. ولی عشق و لذتی که دلقک معنوی تجربه می کندد، نتیجه سالها تلاش و ریاضت او در عرصه درون و معنویت است.

دلقک در مدیریت

مدیران دلقک می دانند چطور همه چیز را خنده دار و شاد جلوه دهند. آنها متفاوت فکر میکنند به همین دلیل می توانند غافل گیر کننده و فکاهی عمل کنند. دلقک های مدیر، مهارت خوبی در آسان گرفتن چالش های گوناگون امور اداری و سازمانی از خود نشان می هند. آنها سایرین را به جایگزین کردن یأس با خنده تشویق می کنند و اغلب راه حلهای با مزه و ابتکاری برای مسائل مختلف و رسیدگی به امور می یابند.

دلقک تکامل یافته

به عنوان یک دلقک تکامل یافته، شاد، بازیگوش، شوخ طبع و خوش گذران هستید. به دیگران نشان می دهید چطور همین جا و حالا از زندگی لذت ببرند. آن زمانی که ترس و نگرانی از خبرهای بد و دگرگونی های جهان وجود دیگران را پر کرده است، شما خوشحال و هیجان زده اید. از طنز برای دادن درس زندگی و بیان حرف هایی که شنیدن شان دشوار است استفاده می کنید. گاهی اوقان نیز مزاح را وسیله ای برای نشان دادن عدم رضایت نسبت به عملکرد اشتباه دیگران قرار می دهید. می دانید نظرتان را چگونه مطرح کنید که به جای خشم، خنده برانگیزد. در هر صورت علاقه اصلی شما خندان دیگران است.

چالشهای دلقک

احتمال دارد بی مسئولیت، افراطی و جلف عمل کنید. در ضمن ممکن است به حقه بازی متوسل شوید و با زبان تیز خود به احساس دیگران آسیب برسانید. این امکان نیز وجود دارد که خود و توانایی های تان را جدی نگیرید و در راه خواسته های مهم خود پیشرفتی نداشته باشید.

می خواهید این گونه دیده شوید

می خواهید دیگران شما را شاد و سرگرم کننده بدانند. به همین دلیل سعی می کنید حرفهای خسته کننده و بی مزه نزنید. مسخره بازی های شما ممکن است باعث شود دیگران متوجه مسائل واقعی شما نشوند و به کمکتان نیایند.

سطوح دلقک

سایه :

 • لذت جویی
 • تنبلی
 • شکمبارگی
 • وظیفه نشناسی

فراخوان :

 • کسالت
 • احساس پوچی
 • خواستن تفریح بیشتر در زندگی

سطح یک (لوده) :

 • زندگی یک بازی است و باید آن را برای خوشی بازی کرد

سطح دو (ترفندباز):

 • زیرکی در فریفتن دیگران
 • زیرکی در بیرون آمدن از گرفتاری و بیرون آمدن از موانع
 • زیرکی در راست گویی بدون برانگیختن مخالفت دیگران

سطح سه (دلقک خردمند یا بذله گو):

 • تجربه کردن زندگی به طور کامل در لحظه و زمان حال
 • جشن گرفتن زندگی بدون دلیل
 • زندگی کردن در لحظه و روز به روز

کارهایی که برای دلقک مفید است

 • پذیرفتن و به اتمام رساندن مسئولیتها و وظایفی که به نظر بی روح و خسته کننده می رسند
 • یافتن راههایی برای سرگرم کردن کارهای عادی و تکراری روزمره
 • توجه به این مطلب که ممکن است جوکها و شوخی ها فرد دیگران را برنجاند
 • شناخت و روشن کردن ارزشهای فردی و حمایت از عزیزان
 • رفتار و تصمیم گیری متعادل و معقول
 • ایجاد توازن و تعادل بین ارزشهای دلقک و فرزانه