صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ معصوم

کهن الگوی معصوم در سفر قهرمانی

اگر کهن الگوی معصوم در وجود شما فعال باشد، به خوبی می دانید که روزنه ای از امید در همه سختی ها و تیرگی های زندگی وجود دارد.

مرحله

 • تدارک سفر

هدف

 • ماندن در فضای امن

ترس

 • طرد شدن

تکلیف

 • صداقت
 • وفاداری
 • قوه تشخیص

پاسخ به اژدها یا مشکل

 • انکار مشکل
 • درخواست نجات

هدایا و مزایا

 • اعتماد
 • ایمان
 • اعتقاد
 • خوش بینی
 • امید
 • وفاداری
 • نجابت

تله اسطوره ای

 • زود باوری
 • وابستگی کودکانه
 • انکار
 • ناهشیاری

اعتیادها

ویژگی اعتیاد آور : انکار

 • مصرف گرایی
 • اعتیاد به شیرینی
 • اعتیاد به خوشی

نقش معصوم در سفر اسطوره ای قهرمان

 • یافتن اعتماد، توانایی و خوش بینی لازم برای آغاز سفر

ویژگیها

بسیاری از اوقات معصوم اولین کهن الگویی است که با آن روبرو می شویم. این کهن الگو مظهر اعتماد به دیگران و جهان است. شخصیت معصوم به کودکی می ماند، که برای انجام کارهای خود محتاج دیگران است. زمانی که با مشکلی روبرو می شود معمولا تلاش خود را افزایش می دهد و سعی می کند ایمان و لیاقت بیشتری از خود نشان دهد. در حقیقت اعتقاد معصوم بر این است که تلاش و کارهای نیک او بالاخره نتایج مثبت و پاداش خواهند داشت.

موضوع اسطوره ای داستانهای معصوم

بهشت، گم شده اما ایمان حفظ شده است. بهشت دوباره یافت می شود.
در این داستانها اغلب قهرمان به راحتی به دیگران اطمینان می کند یا اینکه رفته رفته کهن الگوهای جدیدی را مانند یتیم و حامی وارد زندگی خود می نماید. در بسیاری از اوقات سایر شخصیتها مانند یتیم های محتاج، نابودگران مهاجم، عاشق های وسوسه گر یا دلقک های شیاد برای معصوم ایجاد مشکل می کنند. شخصیت معصوم در ابتدای داستان، از وقایع جهان بزرگ بی خبر است و نمی خواهد حقایقی را که با دیدگاه هایش هماهنگی ندارد بپذیرد، چون از تغییر هراس دارد. گاهی اوقات کاری که در ابتدا برای حل مشکل آغاز می کنیم، رفته رفته به یک مسیر و آرمان جدید در زندگی ما تبدیل می شود. این انگیزه قوی ما را به حرکت در می آورد و راهی سفر می کند.

معصوم در معنویت

معصوم جوان خدا را پدر سختگیر و خیر خواهی میپندارد که بدی ها را تنبیه می کند و خوبی ها را پاداش می دهد. معصوم بالغ می تواند عارفی باشد که معنویت را در امور روزمره اش احساس می کند و به زندگی حتی در ایام سختی احترام می گذارد و مجذوب زیبایی ها و اعجاب آن می شود.

معصوم در مدیریت

کهن الگوی معصوم مهارت قابل توجهی در حفظ و وفاداری به سنت ها از خود نشان می دهد. به علاوه خوش بینی او امکان بکار بستن شیوه های مدرن مدیریت را در اختیارش قرار می دهد. این توانایی به خصوص زمانی که یک راهنما آن را توصیه کرده باشد آشکار می شود.

معصوم تکامل یافته

اگر معصومی موفق و کامیاب باشید، ایمان، سادگی و خوبی را در زندگی ملاک عمل قرار می دهید. اصولا به دیگران و دنیا به عنوان یک مکان امن اعتماد دارید. در مقابل وسوسه های زندگی ایستادگی می کنید و جهان را در حفظ نجابت و عدالت یاری می کنید. خیلی ها امید و مثبت اندیشی را از شما می آموزند. در سختی های زندگی نیز تمرکزذهنی خود را روی مثبت ها حفظ می کنید و اجازه نمی دهید منفی ها تفکر شما را نسبت به خود یا احتمالات آینده مخدوش کند.

چالشهای معصوم

مسائل را دست کم نگیرید و توانایی های خود را بیش از آنچه هست نپندارید. ممکن است مسائل شما را غافل گیر کنند یا اینکه دیگران از شما سوء استفاده کنند. در ضمن امکان دارد که زشتی ها و سیاهی های زندگی که همواره از آنها دوری می کنید سر راهتان قرار بگیرند و شما را آزار دهند.

می خواهید این گونه دیده شوید

علاقه دارید سایرین شما را انسانی خوب، مهربان و مثبت ببینند و نمی خواهید کسی شما را بدجنس، سرد یا مزاحم تلقی کند.

سطوح معصوم

سایه :

 • انکار
 • سرکوب
 • سرزنش
 • خوش بینی غیرمنطقی
 • خطر کردن

فراخوان :

 • محیط امن و بی خطر
 • درخواست حمایت شدن
 • تجربه دوست داشته شدن و پذیرش بی قید و شرط

سطح یک :

 • پذیرش بی چون و چرای محیط و اولیای امور
 • این باور که جهان فقط همان است که تجربه می کنیم
 • وابستگی

سطح دو :

 • تجربه سقوط، سرخوردگی و ناامیدی، اما به یاد داشتن ایمان و خوبی در سختی ها

سطح سه :

 • بازگشت به بهشت، این بار به عنوان معصوم خردمند، با اعتماد و خوش بینی بدون انکار و بدون ساده لوحی یا وابستگی

کارهایی که برای معصوم مفید است

 • پیش بینی مشکلات
 • احتیاط و دوراندیشی پیش از اعتماد به دیگران
 • ارزیابی واقع بینانه و بدون غلو از توانایی های فردی
 • اعتماد کمتر نسبت به متصدیات امور و همچنین پاسخهای کوتاه و ساده
 • پیشگام شدن در حل مسائل فردی
 • فراگیری مهارتهای اصلی کهن الگوی یتیم