صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ نابودگر

کهن الگوی نابودگر در سفر قهرمانی

اگر کهن الگوی نابودگر در وجود شما فعال باشد، می توانید رها کنید و بیش از این زیان نبینید.

مرحله

 • رفتن به سفر

هدف

 • رشد
 • دگردیسی

ترس

 • رکود
 • نابودی
 • مرگ بدون تولد دوباره

تکلیف

 • یادگیری رها کردن
 • تغییر
 • پذیرش فناپذیری

پاسخ به اژدها یا مشکل

 • توسط مشکل نابود شدن
 • مشکل را نابود کردن
 • اجازه پیروزی دادن به مشکل

هدایا و مزایا

 • فروتنی
 • پذیرش
 • تغییر
 • انقلاب
 • توانایی کنار گذاشتن

تله اسطوره ای

 • صدمه زدن به خود یا دیگران
 • عصبانیت مزمن
 • تخریب کردن

اعتیادها

ویژگی اعتیاد آور : خودویرانگری

 • خودکشی
 • عادات خودویرانگرانه

نقش نابودگر در سفر اسطوره ای قهرمان

 • رها کردن و دوباره آغاز کردن
 • اقدام برای کم کردن و یا قطع کردن موارد منفی

ویژگیها

نابودگر می تواند فردی باشد که قربانی حادثه ها و شکست ها شده و خواهان بازسازی زندگی خویش است. از سوی دیگر او می تواند کسی باشد که راه و تجربه های جدیدی را در زندگی اش انتخاب می کند. در دنیای مدرن امروز، خیلی ها از کارهای نابود گر وحشت می کنند، ولی بسیاری از روایت های اسطوره ای از زندگی تازه ای که پس از یک مرگ یا شکست پدید می آید دم می زنند. اگر با نابودگر وجود خود دوست شویم، ترس از دست دادن آنچه داریم از ما دور می شود و می توانیم به ناشناخته ها اعتماد کنیم.

موضوع اسطوره ای داستانهای نابودگر

شخص شکست و درد شدیدی را تجربه می کند. توهمات و الگوهای غیر اصیل را از دست داده و با مرگ روبرو می شود. در نهایت او یاد می گیرد که مرگ را یار خود سازد.
این داستانها می توانند فرآیند رها کردن و گذشتن از مال و منال، موقعیت ها، رابطه ها و عادتها را به نمایش گذارند. نجات یافتن از این مشکلات زمانی مطرح می شود که داستان، عواملی از کهن الگوی یتیم را نیز در بر داشته باشد. نابودگر فرصتی برای رها کردن و کنار گذاشتن به منظور ایجاد نوعی دگرگونی است.

سایر قصه هایی که به نابودگر ربط دارند :
 • حکایت فجایعی که باعث مرگ و میر، زخمی و عاجز شدن عده زیادی می شوند.
 • روایتهایی که نشان دهنده در هم شکستن امید و ایمان مردم است.
 • داستانهایی که شخصیت اصلی آنها، قسمت مطرحی از زندگی خود را انکار و ترک نموده یا آن را ویران می کند.
 • روایتهایی که از مفهوم ققنوس استفاده نموده و خبر از زندگی مردمان مصیبت دیده ای می دهند که برای بازسازی زندگی و ارزشهای خود تلاش می کنند.
 • روایت یاغیانی که قوانین نادرست را می شکنند یا اینکه خارج از چهارچوب آنها فعالیت می کنند.

نابودگر در معنویت

همه ادیان به نوعی مردم را در غلبه بر ترس از مرگ، شکست و یافتن راهی برای اعتماد به زندگی کمک و راهنمایی می کنند. بسیاری از آنها از مرگِ منش و دیدگاه پیشین و حرکت به سوی جایگاه وفرآیندی تازه، اخلاقی و رضایت بخش سخن می گویند. بدین ترتیب شیوه ها و عادات ضعیفتر کنار گذاشته می شوند و جای خود را به طرز فکر و رفتاری والاتر می دهند. بسیاری از مذاهب مردن جسم را پایان حیات انسان نمی دانند.

نابودگر در مدیریت

نابودگر ها در بازسازی سازمان ها، متوقف کردن برنامه های بی نتیجه و بیرون کردن کارمندان کم کار از خود مهارت نشان می دهند. نابودگرِ تکامل یافته می تواند بی حاصلی موقت و دائمی را از یکدیگر تشخیص دهد و عجولانه و به اشتباه، اشخاص و چیزهای مهم و ارزشمند زندگی را از میان بر ندارد.

نابودگر تکامل یافته

در نقش یک نابودگر تکامل یافته، توانایی قابل توجهی در پذیرش شکستها و کندن و رفتن از خود نشان می دهید. به خوبی می توانید عادات، موقعیت های اجتماعی و روابط خود را پشت سر بگذارید و فعالیت هایی را که کارایی و جنبه های مثبت خود را از دست داده اند حذف کنید. به مرور زمان با رابطهء پیچیدهء میان زیان ناخواسته و به میل خود چیزی را خاتمه دادن، آشنا شده اید. به عنوان مثال مصیبت ها و بدبیاری ها اغلب باعث می شوند دارایی و جایگاه مان را از دست بدهیم و زندگی خود را باز سازی کنیم. به طوفان و سیل زدگان فکر کنید و اینکه چگونه زندگی خود را ادامه می دهند و به بازساری آن مشغول می شوند، پایان دادن به یک عادت مخرب هم نیازمند تغییر و تحول است. زیان دیدن و فدا کردن، اغلب با جدایی، افشاگری فساد و پایان دادن به برنامه های ناکام همراه است.

چالشهای نابودگر

مراقب گرایش خود به متهم کردن و آسیب رساندن به دیگران باشید. ممکن است اخلاقی و قانون را زیر پا گذاشته و با شعار "از هر راهی لازم باشد به اهدافم دست میابم" اعمال خود را توجیه کنید. بهتر است از خشونت عاطفی و جسمی نسبت به خود و دیگران و همچنین قانون شکنی دوری کنید.

می خواهید این گونه دیده شوید

می خواهید دیگران شما را حتی زمانی که احساس ناراحتی و ضعف دارید، مسلط و پایدار ببینند. به همین دلیل ممکن است مشکلات فردی و درونی خود را پنهان کنید یا کم اهمیت جلوه دهید. در ضمن می خواهید اطرافیان بدانند کنار گذاشتن چیزهایی که کارایی خود را از دست داده اند، نشانه سنگدلی و ستمگری نیست.

سطوح نابودگر

سایه :

 • خودویرانگری
 • سوء استفاده از مواد مخدر و الکل
 • خودکشی
 • آسیب رساندن به دیگران
 • قتل
 • تجاوز
 • بی آبرو کردن دیگران

فراخوان :

 • درد
 • رنج
 • مصیبت
 • شکست

سطح یک :

 • سردرگمی
 • دست و پنجه نرم کردن با مفهوم مرگ
 • از دست دادن
 • درد

سطح دو :

 • پذیرش فناپذیری، از دست دادن و ناتوانی نسبی

سطح سه :

 • توان رها کردن هر آنچه که دیگر در راستای ارزشها، زندگی و رشد و پیشرفت نیست

کارهایی که برای نابودگر مفید است

 • به وجود آوردن دیدگاهی معنوی و کیهانی برای درک و توضیح بی عدالتی های زندگی
 • انتخاب و پیروی از یک ساختار واضح، صادق و اخلاقی برای پیشگیری از قانون شکنی
 • مطالعه درباره فرآیندهای طبیعی تولد، رشد و مرگ
 • توجه به نتایج و عواقب رفتار خود بر روی خود فرد یا دیگران
 • تعهد به کم کردن و به حداقل رساندن ناراحتی ها و دردهایی که باعث تغییر و تحول می شوند
 • ایجاد توازن و تعادل بین مهارتها و ارزشهای های نابودگر و آفرینش گر