صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ الگوی رفتاری متخصص

الگوی رفتاری متخصص

نگاه کلی

بُعدهای رفتاری : S خالص
رفتارهای قابل مشاهده : فروتن و متواضع بودن، تطبیق خود با دیگران
انگیزه گرفتن از : محیط با ثبات و کنترل شده، حفظ وضعیت فعلی
ارزیابی دیگران بر اساس : خلوص، صمیمیت، دوستی و شایستگی
تاثیر بر دیگران از طریق : عملکرد قابل پیش بینی و ثابت و یکنواخت
ایجاد ارزش برای گروه توسط : داشتن خلق و خوی آرام و پایدار و عملکرد مداوم و ثابت
استفاده بیش از حد از : ایستادگی و مقاومت در برابر تغییرات
تحت فشار و استرس : تسلیم شدن و تطبیق دادن خود با صاحبان قدرت
ترس و نگرانی از : هرج و مرج و آشفتگی، تغییر، بی نظمی و به هم ریختگی

توضیحات

فرد با الگوی رفتاری متخصص دارای بُعد رفتاری خالص S است. بُعد رفتاری خالص به این معنی است که فرد با این الگو چندان تاثیری از سایر بُعدهای رفتاری نمی گیرد.
فرد با الگوی رفتاری متخصص باملاحظه، محتاط و صبور بوده و همیشه آماده برای کمک به دیگران است. به دلیل داشتن شخصیت متواضع و برخورد ملایم، به خوبی با دیگران کنار می آید. وی در پی حفظ تعادل و هماهنگی در خانه و محل کار است. او به دنبال این است که اختلافات را به حداقل رسانده و یک محیط آرام و امن را ایجاد نماید. او فردی دلسوز و صمیمی است که با همدلی و صبورانه به درد دل دیگران گوش می دهد، روابط عمیقی را با دیگران ایجاد نموده و دوست و همدمی وفادار است.
فرد با الگوی متخصص روشهای عملی، صحیح و امتحان شده ای را ترجیح می دهد که ثبات و پایداری را تامین نمایند. او به الگوهای قابل پیش بینی و آشنایی علاقه دارد که منجر به نتایج ثابت و قابل اطمینان می شوند . ترجیح می دهد به جای رهبری، در پشت صحنه کار کند و دیگران را حمایت نماید. توانایی او در برنامه ریزی و پیگیری روشها منجر به نتایج قابل توجه و چشمگیر می شود.
تغییرات حس عدم اطمینان را در فرد متخصص بوجود می آورند. او به تغییرات بی دلیل اعتقادی ندارد. اگر دلایل تغییر بطور کامل برای وی توضیح داده شود و فواید آن مشخص گردد، او از تغییرات حمایت کرده تا از درگیری و مخالفت اجتناب نماید.
چنین فردی در تلاش است وضعیت موجود را حفظ کرده و با برنامه ریزی کوتاه مدت، پیگیر امور جاری باشد. در صورتی که سازمان به درستی از افراد با الگوی متخصص استفاده نماید می تواند در حوزه مورد نظر، عملکرد خود را ارتقاء بخشد.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی

فرد با بُعد رفتاری S خالص، باید در ارزیابی افراد و موقعیتها واقع بین تر باشد و مهارتهای مدیریت زمان را فرا گیرد. به عقاید دیگران و مشارکت با آنان به اندازه ای که ارزش دارند، اهمیت دهد. در مورد تغییرات و امور روزمره خود انعطاف پذیرتر بوده و تکنیکهایی را جهت افزایش اعتماد به نفس و بیان صریح نظرات خود فرا گیرد.