صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ الگوی رفتاری نتیجه گرا

الگوی رفتاری نتیجه گرا

نگاه کلی

بُعدهای رفتاری : D / I
رفتارهای قابل مشاهده : قدرت شخصیتی بالا و خود محوری شدید
انگیزه گرفتن از : کنترل، تسلط و استقلال
ارزیابی دیگران بر اساس : توانایی انجام سریع وظایف
تاثیر بر دیگران از طریق : کوشش و پشتکار و صلابت شخصیتی
ایجاد ارزش برای گروه توسط : عزم و پایداری و استقامت
استفاده بیش از حد از : رفتارهای رقابتی منجر به برد-باخت
تحت فشار و استرس : انتقاد و عیب جویی، از حد خود تجاوز کردن
ترس و نگرانی از : سوء استفاده دیگران از آنها، کندی مخصوصا در فعالیتهای کاری، ساده و در دسترس به نظر رسیدن

توضیحات

فرد با الگوی رفتاری نتیجه گرا به دنبال رسیدن به نتایج است. او برای استقلال ارزش قائل بوده و اعتماد به نفس زیادی از خود نشان می دهد که ممکن است باعث شود متکبر به نظر آید. اهل رقابت بوده و به وظایف دشوار و سمتها و موقعیتهای بالا علاقه مند است. او دارای حس خودبینی است و زمانی که مسئولیتهای خود را به انجام می رساند، از خود راضی بودنش را نشان می دهد. ممکن است در انجام کارهای روتین و یکنواخت بی حوصله و بی قرار شود. طرز برخورد صریح و قاطع وی ممکن است چالشهایی را بین او و همکارانش ایجاد کند.
فرد نتیجه گرا از کسانی که نمی توانند به اندازه وی سریع تصمیم گیری کنند، انتقاد می کند. او از روی توانایی افراد در رسیدن به نتیجه، در موردشان قضاوت می کند. ممکن است بی توجه و سرسخت به نظر آید. او حتی در مواجه شدن با مخالفتها مصمم و قاطع است.
چنین فردی نتیجه گرایی را در سازمان افزایش می دهد و در صورتی که به وی مسئولیتی تفویض شود، آن را به درستی و در راستای نیل به نتایج دنبال می کند. اگر در سازمانی که عملکرد ضعیفی دارد نقشه الگوها را ترسیم کنیم، انتظار می رود که افراد نتیجه گرا کمتر دیده شوند و یا در جایگاه درستی از این افراد در آن سازمان استفاده نشده باشد.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی

فرد با بُعد رفتاری D برای انجام موفقیت آمیز وظایف نیاز به هدایت تیمهای اجرایی دارد که به دنبال تامین اهداف گروه هستند، نه فقط تامین اهداف رهبر گروه. فردی که همزمان بُعد رفتاری D و بُعد رفتاری I را داراست برای موفق شدن باید روش کنار آمدن با دیگران را تمرین کند و به سایر اعضای تیم علاقه و توجه نشان دهد. استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات دیگران نیز در رسیدن به موفقیت موثر است که این امر برای فرد با بُعد رفتاری D که به هیچ وجه علاقه ای به محدودیت و کنترل شدن ندارد بسیار مشکل است. همچنین فرد باید پیش از جلو رفتن و شروع به کار زمانی را صرف بررسی و فکر کردن به نتایج کار نماید.