صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ الگوی رفتاری ارتقاء دهنده

الگوی رفتاری ارتقاء دهنده

نگاه کلی

بُعدهای رفتاری : I خالص
رفتارهای قابل مشاهده : گشاده رو بودن و پذیرش دیگران
انگیزه گرفتن از : تایید اجتماعی و شهرت و محبوبیت
ارزیابی دیگران بر اساس : مهارتهای کلامی و توانایی های متقاعد سازی
تاثیر بر دیگران از طریق : تایید کلامی، قدردانی، تحسین، لطف و توجه به دیگران
ایجاد ارزش برای گروه توسط : آوردن نشاط و سرزندگی، تنش زدایی و کاهش جدیت محیط، ترقی دادن افراد و وظایف
استفاده بیش از حد از : شور و اشتیاق، تحسین و خوش بینی
تحت فشار و استرس : بی نظم، بی دقت و بی توجه شدن
ترس و نگرانی از : مطرود شدن از اجتماع و از دست دادن ارزشهای فردی

توضیحات

فرد با الگوی رفتاری ارتقاء دهنده دارای بُعد رفتاری خالص I است. بُعد رفتاری خالص به این معنی است که فرد با این الگو چندان تاثیری از سایر بُعدهای رفتاری نمی گیرد.
فرد با الگوی رفتاری ارتقاء دهنده به طور کلی اجتماعی و بخشنده است و شبکه بزرگی از دوستان و همکاران دارد. او در برقراری ارتباط با دیگران مهارت دارد. خوش صحبت بوده و از سایر پروژه ها حمایت زیادی می کند. شبکه وسیع اطراف وی منبع خوبی در حمایت از پروژه ها می باشد.
فرد ارتقاء دهنده بیشتر از اینکه علاقه به انجام امور داشته باشد، به برقراری ارتباط با دیگران علاقه مند است. او در مناسبتهای اجتماعی موفق است و در جلسات، مجالس و سخنرانیها به بیان نقطه نظرات خود می پردازد.
فرد با الگوی ارتقاء دهنده پر شور و اشتیاق و مجاب کننده است. او ترجیح می دهد ویژگیهای مطلوب دیگران را بشناسد به جای آن که تمام حقایق را در مورد آنان بداند.
مدیریت زمان برای او دشوار است. گاهی نیاز است در کار وی محدودیتهای اجتماعی برایش وضع شود.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی

فرد با بُعد رفتاری I خالص، تمایل به زندگی در لحظه دارد. انرژی زیادی دارد و علاقه زیادی به صحبت کردن دارد. ولی او در تمرکز بر جزئیات، بررسی کردن، برنامه ریزی و سازماندهی، اتمام و تکمیل یک کار پیش از شروع کار جدید ضعیف است. او باید به اهمیت دنبال کردن یک برنامه مشخص پی ببرد، توانایی خود در انجام مستقلانه کار را افزایش دهد و قبل از تصمیم گیری تمامی جوانب را در نظر بگیرد. اگر او بتواند احساسات خود را کنترل کند و علاقه بیشتری به صحبتهای طرف مقابل نشان دهد، می تواند در ارتباطات خود موفق تر باشد.