صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ الگوی رفتاری کمال گرا

الگوی رفتاری کمال گرا

نگاه کلی

بُعدهای رفتاری : C / S
رفتارهای قابل مشاهده : سنجیده، دقیق، محتاط، کم حرف و خوددار
انگیزه گرفتن از : نتایج پایدار و قابل پیش بینی
ارزیابی دیگران بر اساس : دقت و استانداردهای بالا
تاثیر بر دیگران از طریق : دقت و توجه به جزئیات
ایجاد ارزش برای گروه توسط : کنترل کیفیت و حفظ قوانین و استانداردها
استفاده بیش از حد از : چسبیدن به روشها و رویه های به کار رفته در گذشته و گزینه های ایمن و بدون ریسک
تحت فشار و استرس : متوسل شدن به سیاست و تدبیر
ترس و نگرانی از : محیطهای رقابتی و خصمانه و مملو از مخالفت و دشمنی

توضیحات

شعار فرد کمال گرا این است: "اگر نمی تواند درست انجام شود، پس اصلا چرا باید انجام شود."
فرد با الگوی رفتاری کمال گرا همیشه دنبال حفظ استانداردها، اصول، وظیفه شناسی و کیفیت است و در صورتی که در جایگاه درستی قرار گیرد، می تواند عملکرد شایسته ای برای سازمان داشته باشد.
بُعد رفتاری C نیاز به دقت و منطق را در فرد بوجود می آورد. بُعد رفتاری C نیاز به دقت دارد و بُعد رفتاری S موجب صبر و بردباری می شود، که نتیجه آنها در یک فرد سبب تمرکز شدیدی بر کیفیت می گردد.
فرد با الگوی رفتاری کمال گرا متفکری دقیق است و برنامه ها، طرحها و اصولی را برای زندگی شخصی و حرفه ای خود بکار می بندد. او از اتفاقات غیر منتظره اجتناب می کند. زمانی که کاری دقیق و پر از جزئیات به او سپرده شود، در انجام آن تلاش زیادی می کند. او فرضیات را زیر سوال برده، اطلاعات زیادی را جمع آوری و تحلیل می کند و گزینه های مختلف را بررسی کرده تا تصمیم گیری نموده یا به یک نتیجه گیری و جمع بندی برسد.
فرد با بُعد رفتاری C دارای استانداردهای بالایی است و به روشهای از قبل تعیین شده برای انجام امور پایبند است. او از غلبه بر چالشها از طریق مداومت و توجه و تمرکز زیاد لذت می برد.
فرد با بُعد رفتاری C می تواند از افرادی که شوخ طبعی و انرژی را به محیط می آورند، برای ایجاد بازخوردهای تشویقی و ارتفاء روحیه افراد بهره ببرد.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی

فرد با الگوی رفتاری کمال گرا برای رسیدن به نتایج جدیدتر و بهتر، باید اقدام به تجربه کردن و کمی ریسک پذیری نماید. او باید انعطاف پذیری خود را افزایش دهد. با افرادی ارتباط برقرار کند که غرق جزئیات کار نشده، دید کلی دارند و تصویر بزرگ و نهایی را می بینند. در کار کردن به تنهایی و با دیگران تعادل ایجاد نماید.