صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ الگوی رفتاری متفکر هدفمند

الگوی رفتاری متفکر هدفمند

نگاه کلی

بُعدهای رفتاری : C خالص
رفتارهای قابل مشاهده : منطقی، دقیق، دارای طرز فکر انتقادی، محتاط و خوددار
انگیزه گرفتن از : دقت، صحت و درستی و منطق
ارزیابی دیگران بر اساس : داشتن تفکر منطقی و اطلاعات واقعی
تاثیر بر دیگران از طریق : منطق، حقایق و اطلاعات
ایجاد ارزش برای گروه توسط : گردآورنده حقایق و آزمودن اطلاعات
استفاده بیش از حد از : تحلیل و موشکافی بیش از اندازه و فلج کننده
تحت فشار و استرس : ترشرویی و کج خلقی و نگران شدن
ترس و نگرانی از : مورد انتقاد قرار گرفتن و از دست دادن کنترل احساسات

توضیحات

فرد با الگوی رفتاری متفکر هدفمند دارای بُعد رفتاری خالص C است. بُعد رفتاری خالص به این معنی است که فرد با این الگو چندان تاثیری از سایر بُعدهای رفتاری نمی گیرد.
فرد با الگوی رفتاری متفکر هدفمند بر اعمال دقت تمام و کمال در هر کاری که انجام می دهد تمرکز دارد. او به طور مداوم ایده ها و فرایندها را زیر سوال می برد تا از اجرای درست کارها مطمئن گردد. او منظم، عملگرا و کارآمد است.
فرد متفکر هدفمند به جای آنکه بر اساس احساسات تصمیم بگیرد، بر پایه تحلیل منطقی اطلاعات ملموس و مشخص تصمیم گیری می کند. او اغلب ترجیح می دهد بطور مستقل کار کند، با این حال در ارتباط با افراد با سیاست و هدفمند است. بطور کلی فرد با الگوی متفکر هدفمند در زمان نتیجه گیری و برنامه ریزی امور بر اهمیت حقایق و واقعیتها تاکید دارد. برای وی از قبل برنامه ریزی کردن اهمیت زیادی در جلوگیری از شکستها و ناکامیهای بعدی دارد.
او در زمان کار با دیگران احساسات خود را ابراز نمی کند. علاقه ای به پرخاشگری ندارد و نیاز شدیدی به کنترل محیط اطراف خود دارد که برای آن از حقایق، دقت و حساب و کتاب استفاده می کند. او خود را غرق در تحلیل و تجزیه می کند.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی

فرد با بُعد رفتاری C خالص، باید سعی کند تحلیل و موشکافی بیش از حد خود را کاهش داده، زندگی را راحت بگیرد و بداند نیازی نیست که همیشه همه چیز درست باشد. او برای موفقیت در اجتماع بهتر است حاضر به قبول و پذیرش روشهای دیگران باشد و بیشتر با دیگران معاشرت نماید.