صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ الگوی رفتاری الهام بخش

الگوی رفتاری الهام بخش

نگاه کلی

بُعدهای رفتاری : D / I
رفتارهای قابل مشاهده : نیاز به محبت و تایید را دست کم می گیرد، با پرخاشگری کنار می آید
انگیزه گرفتن از : کنترل اهداف و محیط اطراف خود
ارزیابی دیگران بر اساس : موقعیت اجتماعی و قدرت شخصیتی
تاثیر بر دیگران از طریق : متقاعد کردن دیگران از طریق جذبه و تهدید و استفاده از پاداشها
ایجاد ارزش برای گروه توسط : پیشگام بودن، پیگیری، محرک و برانگیزاننده بودن
استفاده بیش از حد از : داشتن نگرش "هدف وسیله را توجیه می کند"
تحت فشار و استرس : تمایل به دخالت و درگیری و ستیزه جویی
ترس و نگرانی از : از دست دادن موقعیت اجتماعی و ضعیف ظاهر شدن

توضیحات

فرد با الگوی رفتاری الهام بخش تمایل دارد تفکرات و عملکرد دیگران را تحت تاثیر قرار دهد. وی تلاش می کند محیط اطراف خود را تحت کنترل قرار داده و رفتار افراد را در جهت یک هدف از پیش تعیین شده هدایت کند. او ترجیح می دهد برای کار با دیگران به جای آن که بر آنان تسلط داشته باشد، از طریق مشارکت و همکاری و متقاعد سازی آنان با آنها کار کند. استعداد بالایی در برقراری ارتباط با دیگران و مجاب کردن آنها دارد.
فرد الهام بخش اهداف روشنی در سر دارد. وی می تواند در ارتباطاتش مسحور کننده باشد. او به دیگران آنچه را که می خواهند و نیاز دارند(مثل قدرت و امنیت)، پیشنهاد می دهد تا به اهداف شخصی خود برسد. زمانی که به کمک دیگران نیاز دارد، آنان را ترغیب به همکاری می کند.
افراد در ارتباط با فرد با الگوی رفتاری الهام بخش احساسات متناقضی را تجربه می کنند. وی یک حس جاذبه-دافعه یا دوری-نزدیکی دائمی را در اطرافیان خود بوجود می آورد.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی

فرد با الگوی رفتاری الهام بخش باید روی تکمیل اصولی کار تمرکز نماید. ممکن است با کاری که نیاز به جزئیات و تحلیلهای عمقی دارد، مخالفت کند. او علاقه زیادی به تفریح و تنوع دارد. تغییرات مستمر و دائم، علاقه و انرژی زیادی در او ایجاد می کند. بهتر است فرد دیگری در کنار وی موجود باشد که همه چیز را کنترل نماید و مراقب باشد جزئیات از قلم نیفتد. او باید حساسیت بیشتری داشته باشد، از دیگران بیشتر قدردانی نماید تا به آنان نشان دهد که موفقیت به همه وابسته است و این باعث تشویق به همکاری و مشارکت سایر افراد می گردد.