صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ الگوی رفتاری توسعه دهنده

الگوی رفتاری توسعه دهنده

نگاه کلی

بُعدهای رفتاری : D خالص
رفتارهای قابل مشاهده : در درجه اول به رفع نیازها و خواسته های شخصی خود می پردازد
انگیزه گرفتن از : چالشها و فرصتهای جدید
ارزیابی دیگران بر اساس : قابلیت تطبیق آنان با استاندادهای وی
تاثیر بر دیگران از طریق : پیدا کردن راه حل برای مشکلات
ایجاد ارزش برای گروه توسط : حل مشکلات با روشهای خلاقانه، اقدام به تصمیم گیری و اجتناب از طفره رفتن از مسئولیت
استفاده بیش از حد از : تلاش برای کنترل افراد و شرایط
تحت فشار و استرس : اگر کارها مطابق میل وی پیش نرود تهاجمی و پرخاشگر می شود
ترس و نگرانی از : نداشتن کنترل و از دست دادن فرصتهای جدید

توضیحات

فرد با الگوی رفتاری توسعه دهنده دارای بُعد رفتاری خالص D است. بُعد رفتاری خالص به این معنی است که فرد با این الگو چندان تاثیری از سایر بُعدهای رفتاری نمی گیرد.
فرد با الگوی رفتاری توسعه دهنده فردی متکی به خود است که ترجیح می دهد به دنبال راه حلهای خلاقانه و مخصوص به خود برود. دارای اراده ای قدرتمند بوده و ترجیح می دهد که آزاد از قید و بند و محدودیتها باشد. او بیشتر علاقمند به دنبال کردن اهدافی است که برای خود تعیین کرده است. چالش برای او همانند گوشت برای یک شیر است.
فرد توسعه دهنده صریح و رک و قدرتمند است. او مصمم بوده و حاضر به عبور از همه موانعی است که بر سر راه موفقیت او قرار گرفته اند. او انتظارات بالایی از خود و دیگران دارد و زمانی که قوانین و استانداردها رعایت نشود شروع به انتقاد و عیب جویی می کند. او با تمرکز شدید بر نتایج ممکن است در ارتباط با دیگران بی توجه باشد و صبر و تحمل خود را از دست بدهد.
فرد با الگوی رفتاری توسعه دهنده با غلبه و چیرگی بر مخالفتها محیط اطراف خود را شکل می دهد.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی

فرد با بُعد رفتاری D خالص، از فرصتهای موجود برای ایجاد استراتژیهای بُرد-بُرد استفاده می کند. داشتن صراحت کلام بیش از حد ممکن است باعث غلبه او بر دیگران شود. وی در تیم کاری به جای اینکه فقط تصمیمات و نتایج را اعلام کند بهتر است توضیحاتی را هم ارائه دهد. برای دستیابی به نتایج بهتر باید از تدبیر، سیاست، بردباری و تحمل دیگران استفاده نماید.