صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ الگوی رفتاری خلاق

الگوی رفتاری خلاق

نگاه کلی

بُعدهای رفتاری : D / C
رفتارهای قابل مشاهده : محافظه کار و تودار به نظر می رسد و با پرخاشگری کنار می آید
انگیزه گرفتن از : دستاوردهای منحصر بفرد و تسلط داشتن
ارزیابی دیگران بر اساس : انجام وظایف و میزان تسلط
تاثیر بر دیگران از طریق : روشهای مبتکرانه و توسعه سیستمها
ایجاد ارزش برای گروه توسط : می تواند عامل تغییرات مثبت باشد
استفاده بیش از حد از : خود بزرگ بینی، انتقاد کردن و رک و بی پرده بودن
تحت فشار و استرس : مستقل عمل می کند، از انجام کارهای یکنواخت خسته می شود و ترشرویی می کند
ترس و نگرانی از : شکست در دستیابی به اهداف و کمبود نفوذ و تاثیر گذاری

توضیحات

فرد با الگوی رفتاری خلاق از طریق مخالفت کردن ابراز وجود می کند. او خواستار نتایج سریع است با این حال به همان نسبت خواهان کمال است. او از خود پرخاشگری همراه با حساسیت نشان می دهد. او سریع فکر می کند و وارد عمل می شود، در عین حال قبل از تصمیم گیری تمامی گزینه ها را بررسی می نماید.
فرد خلاق توانایی زیادی در برنامه ریزی دارد و برای رسیدن به کمال تلاش می کند. او تصمیمهای درستی می گیرد ولی ممکن است به روابط شخصی خود توجه کافی نداشته باشد.
فرد با الگوی رفتاری خلاق خواهان آزادی کافی برای تحقیق و بررسی و اختیارات کافی برای آزمایش و بازرسی یافته ها و اکتشافات است. تصمیم گیریهای روزانه برای او آسان است ولی برای تصمیم گیریهای بزرگتر احتیاط زیادی می کند. او مزایا و معایب را می سنجد و می تواند باحال، کناره گیر یا رک و صریح به نظر رسد.
فرد با الگوی رفتاری خلاق شخصی اجرا کننده است. عاشق انجام پروژه ها و اداره کردن آنهاست. موفقیت وی در مدیریت به علت سرعت عمل و دقت در جزئیات است. می تواند در سازمان بسیار تاثیرگذار باشد. می توان انتظار داشت کارهای خلاقانه و طراحی تغییرات توسط این افراد در سازمان انجام گیرد.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی

فرد با الگوی رفتاری خلاق، فردی است با انتظارات بالا که باعث می شود او توقع بیش از حدی از خود و دیگران داشته باشد. بُعد رفتاری D باعث بی ملاحظگی و بُعد رفتاری C باعث سخت گیری و مشکل پسندی می شود که این می تواند استرس و فشار را در محیط کار افزایش دهد. افراد با الگوی رفتاری خلاق به ایجاد نتایج عالی شهرت دارند. از آنجایی که آنان ترجیح می دهند کنترل امور را در دست خود داشته باشند و آن را با کسی سهیم نشوند، پرسیدن سوالات و مشورت خواستن از دیگران می تواند به مشارکت سایر افراد کمک کند. فرد با الگوی رفتاری خلاق می تواند توضیح مختصری در مورد اینکه چگونه به تصمیم گیریها و جمع بندیهای خود رسیده است، ارائه دهد تا دیگران را با نقطه نظرات خود آشنا کرده و از همکاری و مشارکت آنان استفاده نماید.