صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ الگوی رفتاری مشاور

الگوی رفتاری مشاور

نگاه کلی

بُعدهای رفتاری : I / S
رفتارهای قابل مشاهده : ابراز مهربانی و درک و همدلی
انگیزه گرفتن از : همکاری، دوستی و محیط آرام و مسالمت آمیز
ارزیابی دیگران بر اساس : تمایل به دیدن خوبیها در دیگران
تاثیر بر دیگران از طریق : روابط شخصی دوستانه و خالصانه و در دسترس بودن
ایجاد ارزش برای گروه توسط : داشتن مهارت گوش کردن و توجه به صحبتهای دیگران، ثابت قدم و قابل پیش بینی بودن
استفاده بیش از حد از : تحمل در برابر دیگران، ملاحظه کاری و استفاده از روشهای غیر مستقیم
تحت فشار و استرس : اعتماد بیش از حد به دیگران و زیادی انعطاف پذیر بودن
ترس و نگرانی از : ایجاد فشار و استرس بر دیگران

توضیحات

فرد با الگوی رفتاری مشاور با گرمی، درک و همدلی از دیگران استقبال می کند. او سازنده روابط بلند مدت است، شنونده خوبی است و قادر به حل مسائل و مشکلات است.
فرد مشاور در ارتباط با دیگران از روش غیر مستقیم استفاده می کند. او اقدام به شناخت افراد کرده و آنان را در درجه اول اهمیت قرار می دهد برای او انجام وظایف از اهمیت کمتری نسبت به افراد برخوردار است. او در برابر دیگران بیش از حد بردبار و صبور است. زمانی که دارای اختیارات و مسئولیت است، دوست دارد که از او بابت کمک و همکاری اش قدردانی شود. او آرام، صمیمی، با صداقت و وفادار است.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی

فرد با الگوی رفتاری مشاور علاقه ای به اختلاف و کشمکش ندارد و تصمیم گیری در مواردی که اثر منفی بر روی دیگران دارد برای وی مشکل است. این موجب می شود که او گاهی زیاده از حد به افراد اعتماد نموده و خود را مطابق میل دیگران تغییر دهد و نیازهای فردی خود را نادیده گیرد. زمانی که در مجاورت افرادی باشد که به کیفیت کار و پیشرفتهای منظم اهمیت می دهند، بهترین عملکرد را دارد. او دارای استانداردهای بالایی بوده و نیاز به ضرب العجلهای مشخص دارد تا کارها را به موقع و سر وقت به انجام رساند. مهارتهای اجتماعی وی باعث می شود او به خوبی بتواند در کارهای تیمی مشارکت داشته باشد و در برخی مواقع بتواند یک مربی با ارزش در تیم باشد.