صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ الگوی رفتاری نماینده

الگوی رفتاری نماینده

نگاه کلی

بُعدهای رفتاری : S / I
رفتارهای قابل مشاهده : ساکت و آرام، با تدبیر، دوستانه، صمیمی و پذیرای مهر و محبت بودن
انگیزه گرفتن از : پذیرش و تایید از طرف گروه خود
ارزیابی دیگران بر اساس : در نظر گرفتن همه افراد
تاثیر بر دیگران از طریق : همدلی و دوستی وفادارانه
ایجاد ارزش برای گروه توسط : خدمت گذاری و ایجاد هماهنگی و همدلی
استفاده بیش از حد از : مهربانی و صبر و بردباری
تحت فشار و استرس : استفاده از ترفندهای دوستانه برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران
ترس و نگرانی از : هرج و مرج و آشفتگی، تعارضات، اختلافات و مخالفتها

توضیحات

فرد با الگوی رفتاری نماینده فردی است آسان گیر، آرام و ریلکس که همراه با جریان حرکت می کند. او همانند افراد با الگوی I / S برای حفظ تعادل در روابط تلاش می کند و با دیگران با احترام رفتار می کند. امتیاز اساسی او این است که اول به فکر دیگران است و بعد به فکر خود. خصوصیت حمایتگرانه بُعد رفتاری S او باعث همدلی فطری او با دیگران شده و ویژگی تاثیر گذاری بُعد رفتاری I او منجر به شور و اشتیاق وی می گردد.
فرد با الگوی رفتاری نماینده دارای طبیعتی مهربان و بخشنده است. او عاشق کار در محیطهای گروهی است و به محیطهایی علاقه دارد که ثبات و پایداری داشته و دربرگیرنده روابط بلند مدت با حداقل تغییرات هستند. توانایی وی در همدلی با افراد بدون قضاوت، باعث حفظ دوستیها و بوجود آمدن دوستیهای جدید می شود. همچنین او دارای مهارتهای خوبی در انجام وظایفش بوده و با پایبندی به اصول و پشتکار در تکمیل وظایف خود باعث افزایش ثبات و پایداری در محیط کار می گردد. وی معمولا از کشمکش و اختلاف و درگیری اجتناب می کند و تمایل به پادرمیانی در میان افراد دارد تا هماهنگی و تعادل را در محیط کار بوجود آورد.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی

فرد با الگوی رفتاری نماینده باید عامل ایجاد استرس را بشناسد تا بتواند استرس را به حداقل برساند. او باید از این خصوصیت خود که به راحتی دلخور می شود و کینه به دل می گیرد پرهیز کند. همچنین باید راههای جدیدی را برای انجام امور امتحان نماید، در مورد اشتباهات و خطاها زیادی نگرانی نشود و زیر بار تصمیماتی که به نفع گروه نیست نرود. فرد با الگوی رفتاری نماینده تمایل به محبت کردن بیش از حد دارد که سبب می شود او خواسته های خود را مطابق با میل دیگران تغییر دهد. برای عملکرد بهتر باید به ارزش شخصیتی خود پی برده و نظرات و عقاید خود را با صراحت بیشتری ابراز نماید. او باید راسخ تر و مصمم تر باشد و در زمان مناسب توانایی "نه" گفتن را داشته باشد.