صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ آپولو - خدای خورشید

آپولو

صفات کلیدی

خدای خورشید
کمانگیر
قانونگذار
پسر محبوب
برادر
مرتب و منظم
برنامه ریز و هدف گذار
شاگرد اول
تحصیلکرده با لیاقت
پیگیر و با اراده
پیشرفت گام به گام
بچه مثبت
محتاط و محافظه کار
ریسک نمی کند
قانونمند
برون گرا
متفکر و منطقی
در حوزه سر
آینده نگر
خشک و سرد و بی عاطفه
کنجکاو
رسمی و بسیار تمیز و اتو کشیده
تایید مافوق
دیدن همزمانِ چشم انداز کلی و جزییات

ویژگیهای شخصیتی

مردی که کهن الگوی آپولو در او بیدار شده، به راحتی در این جهان زندگی می کند. او ویژگیهایی دارد که به سادگی تایید و توجه دیگران را جلب می کند و باعث موفقیتش می شود. با وجود این در زندگی درونی و روابط، ممکن است مشکلات و نقصهایی داشته باشد.
زیبایی از هر نوع، چه در هنر و موسیقی و شعر، چه جوانی و سلامتی و اعتدال، همه در آپولو جمع است. او در قلمرو آسمانی هوش، اراده و ذهن احساس راحتی می کند.
هر چیزی که با قانون و نظم سر و کار دارد به او مربوط می شود. او مبین علاقه یونانیان به امور قابل فهم، معین و قابل سنجش و پرهیز ایشان از مسائل تخیلی، نامفهوم و بدون شکل است.
افرادی متعهد، مقرراتی و مبادی آداب و همیشه مرتب و منظم هستند و با تطبیق و تطابق خود با جامعه، همواره امنیت و سلامت روانی و رفتاری خود را حفظ می کنند. در حوزه سر به سر می برند و با مسائلی راحت هستند که به طور منطقی قابل فهم و سنجش باشند. به قوانین و مقررات اجتماعی احترام می گذارند و تحت هیچ شرایطی، حتی جایی که پلیس نیست، از آنها تخطی نمی کنند، بعنوان مثال ساعت ٣ صبح هم پشت چراغ قرمز می ایستند.
این افراد در همه کارهایشان و در همه زمینه های زندگی میل زیاد به نظم و برنامه و مقررات دارند و در همه موارد به قانون احترام می گذارند. همیشه لباسهای رسمی می پوشند. اصولاً این افراد را با کت، شلوار و کراوات و بسیار تمیز و اتوکشیده می بینیم.
سختکوشی و اراده جزء لاینفک این افراد می باشد. آنها این نیاز را در خود می بینند که در هر زمینه ای که وارد می شوند با تلاش درازمدت در آن زمینه به استادی برسند. آپولو اگر استعداد انجام دادن کاری را نداشته باشد، با تمرین و ممارست زیاد به توانایی انجام آن دست پیدا می کند. این افراد به علوم تجریدی مثل ریاضیات محض و نجوم علاقمندند و موسیقی کلاسیک را به انواع موسیقی ترجیح می دهند.
آپولو هر آنچه را که زیاد نزدیک باشد و انسان را درگیر کند و تماسهای پر از روح و مستی عارفانه و دیدگاه های پرشور و جذبه را رد می کند. دارای ویژگی مردانه ی مشاهده و عمل از دور است. آپولو می درخشد. ویژگیهای او باعث موفقیت در نظام پدر شاهی می شود.
آپولو به تفکر بیش از احساسات، به فاصله بیش از نزدیکی، و به ارزیابی عینی بیش از شهود ذهنی علاقه دارد. او از رنج دیگران بی اطلاع است، ولی به بی رحمی زئوس نیست.
از آنجا که این افراد در حوزه سر به سر می برند، سایرین آنها را فردی خشک و سرد و بی عاطفه می دانند. این افراد هم به کلیات توجه می کنند و هم به جزئیات. از درگیر شدن با مسائل مبهم و پر رمز و راز دوری می کنند. مستقیماً با مشکلات درگیر نمی شوند و ترجیح می دهند جوانب امر را مشاهده کرده و از دور دست به عمل بزنند. در زمان دعوا بهترین راه حل را تماس با پلیس می دانند و از جانبداری از یکی از طرفین دعوا کاملاً دوری می کنند. محافظه کار هستند، ریسک نمی کنند، بسیار محتاط هستند، قهرمان بازی درنمی آورند و خط مستقیم را ادامه می دهند.
این افراد اگر درآمد کمی هم داشته باشند قادر به بودجه بندی درست و دقیق آن هستند که هم به زندگیشان برسد و هم بتوانند پس انداز کنند. گردش و تفریح برای آنها تعطیل است. تمام زندگیشان در بایدها و نبایدهاست. عاشق کتاب خواندن هستند و اکثر آنها پزشکان و جراحان حاذق و خبره ای هستند.
در زندگی اهداف دور و درازی برای خود تعیین کرده که با سختی و کوشش بسیار بتوان به آنها رسید و تا رسیدن به اهداف خود دست از تلاش و کوشش برنمی دارند. برنامه ریزی آپولو بر اساس ساختارهای جامعه صورت می گیرد و همیشه موفق و برنده و پیروز است. برای رسیدن به هدف، اراده، مهارت و تمرین لازم است. ذهن آپولو منطقی است و به راحتی با واقعیت عینی رابطه برقرار می کند. قوانین علت و معلولی از قبل و به طور کهن الگویی در ذهن آپولو برنامه ریزی شده است.
آپولو دوست دار دور اندیشی است و از خطر جویی پرهیز می کند. او دستخوش طوفان های عاطفی نمی شود و ترجیح می دهد مشاهده گر باشد و دور نگر. برای به هدف زدن باید درک و احساس درستی از آینده داشت. او می داند چه می خواهد، رویایی و خیالباف نیست. مخالف اعمال قهرمانی است، به احتیاط کردن ارزش می دهد. و توسط عواطف، آشفته نمی شود. او یک حاشیه نشین است نه یک قهرمان.
دو اصل اخلاقی آپولو : خود را بشناس و در هیچ چیز زیاده روی مکن.
علاوه بر دو آمیزه مشهور قبلی که در معبد دلفی حک شده بود، گفتار دیگری از او در باب اعتدال و اقتدار وجود دارد. مانند: محدودیت ها را ببین. از گستاخی و بی توجهی نشات گرفته از غرور بپرهیز. حق را رعایت کن. در برابر خداوند سر فرود آور. پیروزی با زور ممکن نمی شود. زنان را تحت فرمان خود در آور.
مردان آپولویی از لحاظ عاطفی از خانواده شان فاصله دارند. عاشق شدن که امری غیر قابل پیش بینی هست، شاید هدیه زندگی به آنها باشد تا از زندگی یکنواخت موفق، ولی بی شور و هیجان خارج شوند.

اسطوره آپولو

آپولو فرزند زئوس است. او بعد از زئوس درمقام دوم اهمیت و رتبه در میان خدایان یونانی قرار می گیرد. او را به شکل مردی خوش سیما و جوان با موهایی بلند طلایی و بدون ریش، با هیکلی قوی ترسیم کرده اند. او خدای خورشید و هنر موسیقی است، به پیش گویی می پردازد و در تیراندازی با کمان مهارت دارد. او قانونگذار و مجازات کننده بدکاران است. حامی داروسازان و چوپانهاست.
آپولو برادر دوقلوی آرتمیس بود. هر دو تیرانداز بودند و تیرهایشان را بدون خطا و از فاصله دور به هدف می زدند. هر دو به دور بودن و غیرقابل دسترس بودن و ناپدید شدن شهرت دارند.
آپولو کهن الگویی است خالص، مقدس و پاک کننده که ویژگیهای خورشید را دارد و خورشید مهمترین نماد اوست. در نماد او تاریکی و روشنایی هر دو وجود دارد. مجازاتهای او بسیار بیرحمانه و کینه توزانه بود. در عشق ناموفق بود. و علی رغم اینکه پیشگو بود، خودش پیشگویی نمی کرد.
معبد آپولو در دلفی قرار داشت و در سه ماه زمستان معبد خود را به دیونوسوس می داد. مردم به دو علت به معبد آپولو می رفتند : برای توبه داده شدن از یک خلاف یا جنایت و برای راهنمایی گرفتن و تبیین و تفسیر قوانین.

کهن الگوی آپولو

آپولو شخصیتی را نمایش می دهد که خواهان توضیحاتی روشن است، دوست دارد در مهارت های مختلف به استادی برسد، نظم و هماهنگی برایش ارزش دارد و ترجیح می دهد به سطح توجه کند تا عمق. بیشتر دوست دارد فکر کند تا این که احساس خود را به کار بیندازد، از راه دور نظاره گر باشد تا نزدیک و ارزیابی هایی عینی داشته باشد تا درک شهودی.

 • کمانگیر: مهارت در کمانگیری به اراده، تمرین و استعداد نیاز دارد. ذهن آپولویی با منطق و سادگی با دنیای عینی ارتباط برقرار می کند. منطق علت و معلول همان برنامه ریزی ای است که از ابتدا در ذهن او جای گرفته است. کودکی که می داند چه می خواهد و برای رسیدن به چیزی که می خواهد تلاش می کند، از طبیعتی آپولویی پیروی می کند. هدف گیری مهارتی است که به درکی روشن از آینده نیاز دارد. او می داند که می خواهد کجا برود، چه کاری بکند و چه چیزی را به دست بیاورد. او اهل رویابافی و خیالبافس نیست. هدف های او همگی واقعی هستند و باید برای رسیدن به آنها تلاش کند. احتمالا در دبیرستان و دانشگاه کهن الگوی آپولو به شکلی برجسته خودنمایی می کند. در مردان جوانی که به دنبال موفقیت هستند و هنوز به دلیل از دست دادن فرصت ها آسیب ندیده اند، این کهن الگو به شکلی روشن وجود دارد. مردان خوش چهره که سر و وضع مناسب و جذابی دارند، نمره هایی خوب می گیرند، در هنر سررشته دارند، در ورزش پیشرو هستند و احتمالا در هر کاری که می کنند جزو نفرات اول هستند، مردانی هستند که کهن الگوی آپولو در وجود آنها بیدار و فعال است.
 • پسر محبوب و ایده آل: آپولو پسر محبوب زئوس بود و به همین دلیل او اهمیت خاصی دارد. هدف پسران آپولویی به ثمر رساندن آرزوهای پدر است و معمولا به اندازه انتظارات پدر رشد می کنند. ولی معمولا از دردهای دیگران فاصله می گیرند و همین نکته باعث می شود از احساسات خود نیز دور باقی بمانند.
 • موسیقیدان: موسیقی آپولو شفاف و خالص بود. این درست برخلاف موسیقی دیونوسوسی است که در آن شادی و هیجان به گوش می رسد. موسیقی آپولویی به نت های شفاف و خلوص آهنگ اهمیت می دهد. این در واقع نوعی ریاضی عالی است که به شکل موسیقی، اعتدال و زیبایی و هماهنگی را به همراه می آورد مانند موسیقی کلاسیک باخ.
 • حامی قانون و نظم: کهن الگوی نگهدارنده قانون و موسیقیدان هر دو نشان دهنده ی غریزه ی دوستدار نظم در آپولوست. آپولو با دیدن بی نظمی و ناهماهنگی یا رفتارهای هیجانی و احساسی ناراحت می شود. ایده آل گراهایی که به دنبال ایجاد نظم و آرامش و حکومت قانون در اجتماع هستند تا عدالت و انصاف را حکم فرما کنند، بدون شک از کهن الگوی آپولوی وجود خود پیروی می کنند. اعضای هیئت منصفه دادگاه ها و افسران نیروهای ایجاد نظم نیز درست مانند موسیقیدان ها، این غریزه ی آپولویی را در وجودشان دنبال می کنند.
 • فاصله زیاد: آپولو در آینده زندگی می کند. قادر است مشکلات روابط و زندگی خود را به عنوان درس هایی معنوی ببیند. توانایی دیدن تجربه ها به صورت منطقی یا تجربه هایی معنوی و فاصله گرفتن با واکنش های احساسی و هیجانی به صورت بخشی از کهن الگوی آپولو درآمده است.
 • برادران: آپولو باعث می شود مردها بتوانند در فعالیتهای تیمی شرکت کنند. او می تواند نقش جانشین و نفر دوم را به خوبی ایفا کند. می تواند به راحتی با زنان با استعداد کار کند یا با آنها رقابت کند. او از احساسات و هیجانها به دور است. فردی محتاط است و دوست ندارد دیگران او را در جایگاه رئیس ببینند.
 • قهرمان نبودن: آپولو که ظاهر قوی و مردانه جسمانی او جلوه قهرمانانه به او می دهد، هرگز مثل قهرمانها عمل نمی کند. به خصوص هرگز مانند دیگر افراد همزمان خود وارد جنگ های دو نفره در نبرد تروی نمی شود. حتی زمانی که خواهرش آرتمیس او را بزدل خواند از کوره در نرفت و وارد نبرد نشد. آپولو به احتیاط ارزش می دهد، از خطر دوری می کند، درگیر احساسات نمی شود و توسط عواطف، آشفته نمی شود. ترجیح می دهد فقط تماشاگر باقی بماند. اینها ویژگیهای یک قهرمان نیست. او یک حاشیه نشین است نه یک قهرمان.

پرورش آپولو

در فرهنگ پدر سالار ویژگیهای آپولویی از کودکی در پسران پرورش داده می شود. از دوران پیش از کودکستان از کودکان خواسته می شود که فکر کنند و پاسخ هایی منطقی بدهند. علت و معلول دائما در کتاب های درسی و در زندگی تکرار می شود. نمرات خوب امروز یعنی داشتن شغلی خوب در فردا. برای پرورش ویژگیهای آپولویی ممکن است فرد نیاز به کمک داشته باشد تا یاد بگیرد چگونه زمان، پول و وظایف خود را مدیریت کند. در قلمرو آپولو، تحصیلات و تمرین به موفقیت منجر می شود.

والدین

مادران پسران آپولویی از به دنیا آوردن چنین پسری خوشحال و راضی اند، چون بعدها دستاوردهای او را به خود نسبت می دهند و به این دستاوردها افتخار می کنند. پسر آپولویی به خاطر شباهت زیاد و یکی بودن با پدر مورد تایید اوست. او آینه ی تمام نمای پدر و مادر و ارزش های مورد علاقه ی آنهاست. در سایه ی توجهات پدر و مادر خود زندگی و رشد می کند. این ها ویژگیهای سنتی پسر آپولویی است، به ویژه اگر او اولین فرزند خانواده در فرهنگ های پدر سالارانه باشد. ممکن است برای پیروز شدن فشار زیادی را تحمل کند. نیاز به برنده شدن برای رسیدن به محبت پدر و مادر باعث می شود اضطراب و تنش نیز به مشکلات او افزوده شود. به ارزش های پدرش احترام می گذارد و در واقع او "پسر عزیز بابا" است و به خاطر آنچه که هست مورد حمایت و احترام خانواده قرار می گیرد.

دوران کودکی

پسران آپولویی کودکی برون گرا و بسیار کنجکاو هستند که از دنیای اطراف لذت می برد. علاقه مند است بداند دیگران که هستند و هر چیزی چگونه ساخته شده است. او دوست دارد نام هر چیزی را بداند، خیلی اهل رویابافی نیست، دوستان خیالی ندارد و از موجودات خیالی نمی ترسد. او در کودکستان یکی از کودکانی است که در بده بستان های گروهی شرکت دارد. معمولا دیگران دوست دارند او بهترین دوست شان باشد، اما دوست صمیمی و نزدیکی ندارد. در ورزش های گروهی یا بهترین است یا یکی از بهترین هاست. به نظر می رسد که ساعتی درونی دارد و می داند چه کاری برای امروز و چه کاری برای فردا مناسب است. همیشه رک و روراست است.

دوران بلوغ

اگر تنش و اضطراب توان او را نکاهد، به خوبی می تواند به هدف هایی که برای خود تعیین کرده برسد. نمرات خوب، جایزه های مختلف و بورس تحصیلی همگی چیزهایی است که آپولوی نوجوان به آن می رسد. وظایف نیمه اول زندگی که عبارت اند از موفقیت در دنیای کار با خواست آپولو برای نفر اول بودن مطابقت دارد و معمولا وظایف نیمه اول زندگی که موفقیت در جهان بیرون و در کار برای مردان آپولویی روان و راحت است. بلوغ برای پسر آپولویی زمان عصیان و نافرمانی نیست و تلاطم های عاطفی جنسی زیادی ندارد و دیگران چنین نشانه هایی را در پسران آپولویی نمی بینند.

دوران تحصیل

در دوان تحصیل همیشه جزو شاگردان ممتاز بوده اند و همیشه مورد علاقه اولیای مدرسه و اصولاً مبصر کلاس بوده اند. در مدرسه معمولاً رهبر گروه و یا کاپیتان تیم هستند. در سر کلاس در ردیف جلو و درست مقابل دید معلم می نشینند.

شغل و حرفه

مرد آپولویی در دنیای کار کاملا پیشرو و موفق است. او به راحتی در کار خود به شکلی عالی عمل می کند، چون توانایی دارد هر زمان روی یک کار تمرکز کند تا آن را به بهترین شکل به اتمام برساند. به دلیل این که او فردی واقع گراست، هدف های واقعی دارد و می تواند مطابق برنامه ریزی هایش گام به گام به سوی این هدف ها حرکت کند. آنها توانایی دارند روابطی دوستانه و همزمان پر از رقابت با همکاران شان ایجاد کنند.
این افراد این توانایی را در خود می بینند که در هر زمینه ای که وارد می شوند با تلاش درازمدت در آن زمینه به استادی برسند. اگر درآمد کمی هم داشته باشند قادر به بودجه بندی درست و دقیق آن هستند که هم به زندگیشان برسد و هم بتوانند پس انداز کنند.
آنها معمولا در دنیای کار نمی توانند نفر اول باشند، چون مانند زئوسی ها توانایی جمع کردن همه این موارد را با هم ندارند: قدرت، پول، اراده و بی رحمی زئوسی ها.
مردانی هستند که دارای انرژی نظم و برنامه ریزی و هدف گذاری هستند و در مشاغل استراتژیک به بهترین شکل ممکن ایفای نقش می کنند.
همیشه اهداف واقع بینانه ای دارند و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی کرده و به سمت آنها حرکت می کنند. استعداد ذاتی برای تمرکز روی وظیفه شان دارند و همیشه به بهترین نحو به وظیفه شان عمل می کنند. همیشه و در هر جمعی به عنوان بازوی سمت راست و نفر قابل اعتماد و قابل اتکای رئیس و نفر اول آن مجموعه و یا تشکل محسوب گردیده و اعتقاد دارند که هر زمان که دو نفر و یا بیشتر در کنار یکدیگر قرار می گیرند، می بایستی یکی از آنها بر دیگری و یا دیگران ریاست و قوامیت داشته باشد. برای رسیدن به اهداف دور که به سال ها تحصیل نیاز دارد، پشتکار لازم داشته و با برنامه ریزی به هدفشان دست می یابند، مشاغلی چون پزشکی، حقوق. آپولو یکی دیگر از کهن الگوهایی است که میان پزشکان رایج است. پزشکانی که آپولویی هستند در تشخیص بیماریها مهارت فوق العاده ای دارند، چون می توانند خیلی خوب روی فرضیه ها کار کنند.

رابطه با مردان

معمولا خیلی راحت با مردان دیگر ارتباط برقرار می کنند، ولی با کسی کاملا صمیمی و نزدیک نمی شود. به دنبال ارتباط با مردان مسنی هستند که در جایگاه اقتدار قرار دارند و معمولا استاد یا مربی ای در این جایگاه دارند. آنها با بده بستان های مرسوم در روابط راحت اند، استعداد مذاکره دارند و به قول های خود وفا دارند. دوست دارند مورد متوجه دیگران باشند. تنهایی را نمی پسندند و معمولا به اندازه ی کافی برای دیگران جا دارند.

رابطه با زنان

مرد آپولویی عاشق پیشه نیست و وقت زیادی را صرف افکار عاشقانه نمی کند. او براحتی عاشق نمی شود و معتقد است که برای یک رابطه توافق، تمجید و احترام کافی است معمولا جذب زنهای مستقل، بالیاقت و جذاب می شود،البته معشوق خوبی نیست، چراکه در ذهن خود زندگی می کند و با بدن و عواطفشان در ارتباط نیست. ممکن است زنها به سادگی او را برادر خود بدانند. خواهر رقیب آپولو باید مراقب یک بخش از شخصیت آپولو باشد. کینه و انتقام جویی ویژگیهایی است که می تواند در آپولو نهان باشد. معمولا روابط آنها با هم چاشنی رقابتی نیز دارد.
مرد آپولویی فاقد شور و اشتیاق است و همیشه فاصله عاطفی خود را حفظ می کند. چندان درگیر عشق و عواطف نمی شود و اصولاً قلب خود را برای کسی باز نمی کند. تا زمانی که زنی عاشق او نشود، به سادگی وارد روابط طولانی و نزدیک نمی شود.

ازدواج

مرد آپولویی برای ازدواج مناسب است. ازدواج برای آنها مثل وارد شدن به دانشگاه و شروع کاری جدید است. عشق و علاقه، هنگام ازدواج مواردی نیست که آنها براساس آن تصمیم گیری کنند. آنها به دنبال این هستند که جفتی مناسب و هماهنگ با خود پیدا کنند. معمولا در متن ازدواج و طول زندگی حضور دارند، به ویژه اگر همسر آنها زنی منطقی مانند آتنا باشد. در این صورت هر دوی آنها در این ازدواج راحت هستند و هر یک برنامه و هدف های دیگری را درک می کند. اگر مرد آپولویی با زنی احساساتی ازدواج کند که محبت و احساس برای او مهمتر از امنیت در رابطه باشد، در این صورت ازدواج آنها ازدواجی مناسب نخواهد بود.
زن آفرودیتی لطیف و در لحظه است و خیلی به هدفهای بلند مدت اهمیت نمی دهد. مرد آپولویی در ازدواجی که احساس و هیجان زیاد وجود ندارد، موفق است.
برای او که جنبه غریزی و عاطفی زندگی را بی ارزش تلقی می کند، انتخاب همسر یک انتخاب از ته قلب نیست. او صرفاً زن را نمی بیند، بلکه برایش اهمیت دارد که به عنوان یک زوج چگونه به نظر آیند، از نظر او ازدواج نهادی اساسی برای فرهنگ و تمدن است. در انتخاب همسر بیشتر به جوهر شخصیتی افراد توجه می کنند نه ظاهر و صورت آنها، به امنیت و ثبات رابطه بیشتر اهمیت می دهند تا عمق رابطه. در رابطه با جنس مخالف فاصله عاطفی را حفظ کرده و سعی می کند منطقی و عاقلانه با او رفتار کنند. اصولاً رابطه این افراد با همسرشان مثل رابطه خواهر – برادری است.

فرزندان

آپولو مردها معمولاً یا پدران خوبی هستند یا پدرانی خنثی. استانداردهای منصفانه می گذارند و به بچه ها پند و اندرز می دهند. فاصله عاطفی با فرزندان، بزرگ ترین مشکل آنهاست. آنها هرگز فرزندان خود را نوازش نمی کنند. و متوجه عواطف پنهان بچه ها نمی شوند، در واقع رابطه این افراد با فرزندانشان نیز رابطه ای عاطفی نیست بلکه رابطه ای است در چارچوبها و استانداردهای تعریف شده.

میانسالی

سالهای میانی زندگی مردان آپولویی با بحران همراه است. آنها از نظر احساسی با خانواده ی خود فاصله دارند. معمولا در این دوره افسردگی به سراغ آنها می آید. مرد آپولویی ممکن است در این دوره احساس کند که به عنوان یک پدر، شکست خورده است. آنها در دوران میانسالی به خاطر برآورده کردن توقعات خانواده و فرهنگ حاکم از لحاظ روانی بهای گزافی میپردازند، آنها زندگی های نکرده بسیاری دارند که باعث می شود در این دوران جنبه سرکوب شده شان قد علم می کند. روبرو شدن با محدودیت هایشان، برایشان افسردگی به همراه دارد. ممکن است در همان روابط کاری و زناشویی افسرده کننده و کسالت بار خود باقی بمانند ولی در بعضی موارد هم به یک رابطه خارج از ازدواج(تسخیر توسط آنیمای سرکوب شده) رو می آورند.

کهنسالی

مرد آپولویی با دوراندیشی و آینده نگری خود در دوران بازنشستگی وضع اقتصادی خوبی دارد. اگر او اهل تجارت بوده باشد، حقوق بازنشستگی او با سرمایه گذاریهایی که کرده افزایش می یابد و اگر کارمند باشد، تا زمان بازنشستگی حتما صاحبخانه می شود.
هنگام بازنشستگی او باید کاری برای انجام دادن داشته باشد. این کار می تواند دیدن دوستان به شکل منظم یا رفتن به کلیسا باشد.

راههای رشد

 • فضای کافی برای دیونوسوس: اگر مرد آپولویی می خواهد رشد کند، باید برای کهن الگوی دیونوسوس فضای کافی در روانش فراهم کند. کهن الگوی آپولو که به روشنی فکر می کند و واقع بین است، نماد بخش چپ مغز است. فیلسوف فرانسوی، رنه دکارت، با گفتن این جمله که "فکر می کنم، پس هستم"، به طور خلاصه هویت کهن الگوی آپولو را بیان کرده است. او باید دنبال فرصت هایی باشد تا در لحظه زندگی کند، با احساساتش آشنا شود و حتی به خیال پردازی های درونی مشغول شود. در این حالت است که دیونوسوس در او بیدار و فعال خواهد شد. برای بسیاری از مردان آپولویی دسترسی آسان به دیونوسوس از طریق موسیقی امکان پذیر است.
 • آزاد کردن انرژیهای زنانه ی درونی: این باور مردان آپولویی که "باید روی زنان تسلط داشت"، به خوبی نشان می دهد که با انرژیهای زنانه ی درون خود چه می کنند. این انرژیهای زنانه را "آنیما" می نامند. آنیما همان بخش زنانه ی وجود هر مرد است که به وادی احساس و روابط مربوط می شود. آنیما به ظرفیت مردان برای عواطف، دریافت و صمیمیت مربوط می شود. رهایی آنیما، با بها دادن به احساس های زنانه ممکن می شود و به مرد آپولویی اجازه می دهد به احساس های خود و دیگران احترام بگذارد. معمولا مردان آپولویی با اهمیت ندادن یه احساست دیگران موجب آزار آنها می شوند. اگر چنین مردی بتواند درباره ی احساسات دیگران چیزهایی یاد بگیرد و به احساسات دیگران گوش بدهد، احتمال رهایی بخش زنانه ی درونیش زیاد و زیادتر می شود.
 • یاد گرفتن فروتنی: چنین مردانی به خاطر موفقیت هایی که داشته اند خود را افرادی معتبر می دانند و مغرور هستند. آنها به سادگی دیگران را به خاطر نرسیدن به موفقیت های مختلف مسخره می کنند و اصلا به شرایط دیگران توجه نمی کنند. معمولا نمی توانند خود را جای دیگران بگذارند. تا زمانی که شکست و اندوه را تجربه نکنند نمی توانند موقعیت دیگران را درک کنند.
 • عشق به عنوان انگیزه: مرد آپولویی بیش از نیمی از زندگی خود را در بی خبری از این سوال سپری می کند که آیا به کاری که انجام می دهد علاقه مند است یا خیر. هنگامی که مرد آپولویی تصمیم هایی براساس عشق می گیرد، از کهن آلگوی آپولو فراتر رفته و رشد کرده است. کهن الگوی آپولو فقط براساس منطق تصمیم می گیرد. هنگامی که مرد آپولویی از دل خود پیروی می کند، متوجه می شود که انسان جایزالخطاست و به این ترتیب به راحتی می تواند وارد دنیای ناشناخته ها شود و ریسک کند.

تمرینات عملی برای رشد کهن الگوی آپولو

 • در هر جایی که قرار داری، خانه، مدرسه، محل کار و ... سلسله مراتب را رعایت کن.
 • در هر جایگاهی که هستی به قوانین اجتماعی و راهنمایی و رانندگی احترام بگذار و رعایت کنید. در هر جایی به قوانین وضع شده در آن محل صددرصد عمل کن. بعنوان مثال اگر ساعت ۴ بعد از نیمه شب بود و هیچ ماشین و پلیسی نبود، منتظر سبز شدن چراغ قرمز باش و بعد حرکت کن.
 • همیشه، در همه جا و در هر موردی مرتب و منظم باش و برای انجام هر کاری حتی اصلاح صورت، حمام رفتن و مسائل غریزی مثل خوردن، خوابیدن و قضای حاجت این گونه عمل کن.
 • به صورت فرمال و رسمی لباس بپوش و برای هر جایی لباس مخصوص و همیشه یک مدل داشته باش. مثلا برای خانه روبدوشامبر، برای کوهنوردی لباس کوهنوردی، برای ورزش لباس ورزشی و برای مهمانی کت و شلوار رسمی بپوش.
 • زمان مطالعه و خواندن کتاب، مقاله و روزنامه از ابتدای آن شروع به خواندن کن و تا انتهای آن را مطالعه کن. بعنوان مثال هنگام مطالعه کتاب از مقدمه و دیباچه آن شروع کن و تا منابع کتاب را با دقت بخوان و نگذار هیچ مطلبی نخوانده باقی بماند.
 • برای هر چیز، زمان، مکان و محدودیتهای خاص خودش را در نظر بگیر و رعایت کن.